Kończą się przygotowania do zmiany ruchu na Powstańców w Obornikach. Ulica będzie dwukierunkowa na całej długości

Kończą się przygotowania do zmiany ruchu na Powstańców w Obornikach. Ulica będzie dwukierunkowa na całej długości

OBORNIKI. Na początku minionego tygodnia odbyło się spotkanie władz powiatu i gminy Oborniki z mieszkańcami centrum w sprawie reorganizacji ruchu na ulicy Powstańców Wlkp.

W związku z możliwością dokonania zmiany ruchu jednokierunkowego na dwukierunkowy, burmistrz ogłosił konsultacje społeczne, wsłuchując się szczególnie w głosy mieszkańców ulicy i najbliższych okolic.

Konsultacje nie dały jednak wyraźnego obrazu, bo jak sprawdził jeden z mieszkańców Obornik, jedna osoba mogła z jednego komputera oddać nawet 50 głosów, co znacznie wypaczyło wynik.

Jednak komentarze do tematu wprowadzenie ruchu dwukierunkowego na Powstańców w przytłaczającej większości popierały to rozwiązanie.

W tej sytuacji burmistrz Szrama zaproponował zarządcy tej drogi, a jest nim od lutego 2020 starostwo powiatowe, spotkać się z mieszkańcami i porozmawiać bezpośrednio.

W spotkaniu uczestniczył starosta Waldemar Cyranek, który podsumował: Ostatecznie ci, którzy mają jakieś lokale handlowe lub usługowe byli przeciwni zmianie. To jednak stosunkowo niewielka grupka osób wobec zdecydowanie większej, popierającej zmianę organizacji ruchu, a tu przeważali mieszkańcy osiedla przy Powstańców. Skarżyli się na to, że chcąc jechać do centrum miasta muszą odstać swoje w długim korku na ulicy Lipowej, podczas, gdy po wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego pojadą przez bezkolizyjne i przez to bezpieczne dwupoziomowe skrzyżowanie z jedenastką i po chwili będą na Rynku.

Starosta Zofia Kotecka zaproponowała, aby dla usprawnienia ruchu z ulicy Wyjazdowej można było jechać tylko w prawo, a wjazd w ulicę Ogrodową z ulicy Powstańców WLKP odbywał się też jedynie w prawo od strony wiaduktu.

Konsultacje i spotkanie z mieszkańcami to jeden z elementów proponowanych zmian.

Jeżeli z pozoru prac nad zmianami w ruchu „na oko” nie widać, to jednak one cały czas trwają. Przygotowano już schemat zmian i regulacji, który został przesłany do dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Po wprowadzeniu ruchu dwukierunkowego na ulicy Powstańców zniknie istniejąca tam obecnie strefa organicznego parkowania. W jej miejsce taka strefa zostanie ustanowiona na ulicy 3 Maja, co zrównoważy ilość miejsc postojowych i uporządkuje tam parkowanie. Miejsca parkingowe na Rynku pozostaną za to bez zmian.

– Zmiany będą znaczne i zapewne nie wszystkim się spodobają. Mam tego pełną świadomość, jednak musimy dla dobra większości przekonać mniejszość, że się one i tak z czasem wszystkim opłacą – powiedział burmistrz Tomasz Szrama.

Podobne artykuły