Jak przeprojektować ruch w centrum Obornik?

Jak przeprojektować ruch w centrum Obornik?

OBORNIKI. W poprzednim numerze wspomnieliśmy o planach władz Obornik dotyczących budowy ronda przy obornickiej poczcie. Ewentualne rondo ma się wpisać w zmiany już dokonane i trwające.

Jest to oddanie do użytku tzw. małej obwodnicy Obornik, ulicy Wronieckiej czy zakaz wjazdu tirów do centrum miasta. Aktualnie trwają prace projektowe związane z przebudową ulicy Czarnkowskiej do Rynku i dalej przez Rynek oraz ulicę Powstańców Wielkopolskich.

Dodatkowo burmistrz dokonał wyboru wykonawcy. Panom Michałowi Krüger i Rafałowi Tomczakowi z poznańskiej NAP-PROJEKT za jedyne 15 990 złotych zlecił opracowanie koncepcji projektowej przebudowy dróg gminnych ulic Lipowej, Mickiewicza i ks. Szymańskiego w Obornikach na odcinku od DK11 do drogi powiatowej ul. Czarnkowskiej.

W czasie, gdy inżynierowie drogowi łamią sobie teraz głowy nad usprawnieniem ruchu w centrum Obornik, dwaj radni amatorzy: Marek Lemański i Błażej Pacholski przygotowali własną koncepcję zmian.

Zaproponowali nie tylko gruntowną, ale i bardzo śmiałą przebudowę organizacji ruchu w śródmieściu, polegającą na przebudowie skrzyżowania ul. Czarnkowskiej z ul. ks. Szymańskiego oraz samej ulicy Szymańskiego z dostosowaniem jej do ruchu dwukierunkowego.

W jaki sposób na tej ulicy miałby się pomieścić bezpieczny ruch pojazdów, z autobusami włącznie, w obu kierunkach, radni nie precyzują.

Proponują, by: Z ul. Szymańskiego był nakaz jazdy w prawo na ul. Czarnowską bez możliwości skrętu w lewo, co pozwoli na bezkolizyjność i upłynnienie ruchu.

Według tej koncepcji pojazd wyjeżdżający z ulicy Szkolnej musiałby się udać w kierunku osiedla, choć kierowca miałby akurat interes w kierunku Łukowskiej czy Rynku.

Przy przebudowie skrzyżowania u zbiegu ulic Piłsudskiego, Mickiewicza, Szkolnej i Szymańskiego optymalnym rozwiązaniem byłoby rondo. Ta koncepcja radnych wpisuje się w plany burmistrza i rozwiązałaby wiele problemów.

Tymczasem radni idą dalej i proponują: Przywrócić ruch dwukierunkowy na ul. Mickiewicza, umożliwiający zjazd na Rynek i ul. Powstańców Wlkp. przez ulice: Kowalską, Ogrodową i Wjazdową. Na północnej części Rynku zachować ruch dwukierunkowy oraz zlikwidować miejsca postojowe (dop. red.), na których miejscu przebiegałaby ścieżka rowerowa, która przechodziłaby dalej w ul. Czarnowską do kładki na Wełnie. Ul. Czarnowska na odcinku od Szymańskiego do Rynku winna być jednokierunkowa i dalej do ul. Powstańców Wlkp. oraz dobrym byłoby usytuowanie na tym odcinku separowanej ścieżki pieszo-rowerowej i miejsc parkingowych.

Proponują też: Zmianę organizacji ruchu na ul. Zamkowej, Średniej i Krótkiej polegającą na wjeździe na ul. Zamkową od Rynku. Wyjazd z Zamkowej do ul. Czarnkowskiej przez ul. Średnią i ul. Krótką. Na ul. Średniej i ul. Krótkiej nakaz jazdy w prawo i ruch jednokierunkowy. Ul. Piłsudskiego powinna zachować ruch jednokierunkowy w kierunku proponowanego ronda przy poczcie. Trzeba też rozważyć możliwość ruchu dwukierunkowego na ul. Lipowej od ul. 11 Listopada do ul. Mickiewicza, co by było ważne, gdyby miasto musiało ustanowić ruch jednokierunkowy na „małym moście” przez Wartę. Wówczas wjazd do miasta odbywałby się przez „mały most”, natomiast wyjazd z miasta przez ul. Piłsudskiego, ul. Lipową i ul. 11. Listopada.

W tym ostatnim przypadku, trzeba by wydłużyć o jedną fazę zmianę świateł na 11 Listopada, co znacznie spowolni ruch na krajówce i zakorkuje ulicę będącą trasą średnicową miasta.

Panowie radni Lemański i Pacholski mkną dalej proponując: Przy założeniu, że „mały most” byłby jednokierunkowy, można by odtworzyć ścieżkę rowerową od ul. Czarnkowskiej do ul. Armii Poznań (od Rynku, przez most) i ul. Szamotulskiej.

Tu także na myśl wprowadzenia na mały mostek nad Wartą rowerów, aż jeży się włos.

Radnym nic się nie jeży i proponują: Połączenie ścieżki rowerowej biegnącej od dworca kolejowo-autobusowego do wiaduktu ze ścieżką rowerową na Rynku, a w wariancie pierwszym – wzdłuż ul. Powstańców do ul. Ogrodowej. Na zwężonym odcinku ul. Ogrodowej (od ul. Powstańców do ul. Kowalskiej) zakaz ruchu pojazdów samochodowych z wyjątkiem dojazdu do posesji. Wzdłuż ul. Ogrodowej i ul. Wjazdowej ścieżka rowerowa do Rynku. Zaś w wariancie drugim, od Powstańców do przejścia podziemnego pod DK11, dalej wzdłuż ul. 3 Maja, Kowalskiej, Ogrodowej i Wjazdowej do Rynku (wariant trudniejszy). Przy ul. Powstańców na odcinku od Rynku do Ogrodowej dopuszczają płatne miejsca postojowe.

W ich opinii: Takie opracowanie ma na celu uspokojenie i redukcję ruchu samochodowego w okolicach Rynku i ul. Piłsudskiego do poczty. Proponowane zmiany usprawnią ponadto komunikację osiedli położonych wzdłuż ul. Czarnkowskiej i ul. Obrzyckiej w centrum miasta.

Opracowanie radnych jest śmiałe, choć mało nowatorskie, bo wraca do rozwiązań z czasów, gdy przez Oborniki mknęły głównie maluchy i Trabanty.

Czy kierowca dzisiejszego autobusu skręci z małego mostu nad Wełną w Szymańskiego, to inna sprawa. A kwestia ewentualnego wyburzenia budynków przy tej z ostatniej z ulic pozostawia wiele wątpliwości.

Podobne artykuły