Burmistrz Szrama otrzymał jednogłośnie absolutorium

Burmistrz Szrama otrzymał jednogłośnie absolutorium

OBORNIKI. Podczas sesji rady miejskiej radni jednogłośnie przyznali burmistrzowi Tomaszowi Szramie absolutorium i udzielili mu wotum zaufania.

Sesję rozpoczęto tradycyjnie od podsumowań. Sprawozdania z prac w okresie między sesjami złożył burmistrz Tomasz Szrama oraz komisje problemowe Rady. W odpowiedzi na zapytania radnych, goszczący na sesji wicestarosta Waldemar Cyranek omówił trwające nabory do szkół ponadpodstawowych i stan realizacji inwestycji powiatowych.

Obszerny punkt sesji stanowił temat rozwiązań komunikacyjnych w związku z zamknięciem „małego mostu”. W dyskusji udział wzięli burmistrz Obornik, komendant Policji Tomasz Winiarski oraz kierownik Wydziału Inwestycji Przemysław Mączyński, który przedstawił również aktualny stan prac na moście.
Iwona Chmielarczyk zaprezentowała raport z realizacji zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Oborniki w roku 2023.

Część uchwałodawczą rozpoczęto rozpatrzeniem Raportu o Stanie Gminy Oborniki za rok 2023. Raport, prezentujący w przystępny sposób zadania zrealizowane przez burmistrza w poprzednim roku, zaprezentowała skarbnik Joanna Gzyl. Jej wypowiedź uzupełnił dyrektor Centrum Usług Wspólnych, który przedstawił ubiegłoroczne statystyki, dotyczące wyników egzaminów ósmoklasistów w roku 2023 na tle województwa i kraju.

Temat wywołał szeroką dyskusję o raporcie, o czym informujemy w innym miejscu i tę zakończyło jednogłośne podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Obornik wotum zaufania.

Burmistrz Szrama, dziękując za zaufanie i uznanie wskazywał, iż wotum zaufania jest nie tylko dla burmistrza, ale również dla działań urzędników i rady. Podkreślał, że jest ono efektem doskonałej współpracy i dopinguje do dalszych działań i rozwiązywania pojawiających się problemów.

Sprawozdanie z wykonania budżetu w roku 2023 zaprezentowane przez skarbnik Joannę Gzyl poprzedziło przyznanie Tomaszowi Szramie absolutorium, będącego odrębnym oraz sformalizowanym sposobem kontroli i oceny wykonania budżetu. Skarbnik omówiła dochody i wydatki gminy, przedstawiła również szczegółowe sprawozdania finansowe oraz pozytywną opinię o wykonaniu budżetu 2023, wydaną przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Stan mienia komunalnego gminy Oborniki omówiła kierownik Katarzyna Bach-Rydzewska. Pozytywne stanowisko komisji rewizyjnej zaprezentował natomiast przewodniczący komisji Jakub Przybysz.

Przedstawione raporty podsumował dla odmiany przewodniczący Paweł Drewicz, który zaprezentował opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium burmistrzowi Obornik za 2023 rok. Podziękował też za realizację budżetu w 2023 roku. Podkreślał sukcesy gminy Oborniki w sięganiu po środki zewnętrzne.

Konsekwencją akceptacji przedstawionych rozliczeń i stanu gminy Oborniki było jednogłośne przyznanie burmistrzowi Tomaszowi Szramie absolutorium.


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej

Sprzedam
piętro domu

w Kowanówku
120 m2, garaż, 
budynek gospodarczy, działka, 
ogrzewanie gazowe,
osobne wejście.
tel. 501 546 289

Sprzedam działkę
Kowanowo k/Obornik
o pow. 1574 m2
woda, kanalizacja, prąd
tel. 604 437 643
tel. 607 824 436


TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.