3502 osoby bez środków do życia na święta

POWIAT OBORNICKI. Z danych statystycznych, które uzyskaliśmy w Powiatowym Urzędzie Pracy wynika, że powiat obornicki zamieszkuje obecnie 56 tysięcy 801 mieszkańców. Pod koniec listopada ogólna liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Obornikach wyniosła 4511 osób, z czego 2679 stanowiły kobiety. Spośród owych zarejestrowanych bezrobotnych prawo do zasiłku posiada 1009 osób (492 kobiety).

Jak łatwo wyliczyć, według oficjalnych statystyk 3502 osoby w powicie obornickim żyją powietrzem, bądĄ też są na łasce rodziny czy dobrych ludzi.

Po kilku naszych artykułach, w których zwracaliśmy władzom krytyczne uwagi, że co jak co, ale z bezrobociem to nie walczą, niektórzy się bardzo oburzyli. Byli i tacy z prominentnych i dobrze opłacanych osób, którzy zaczęli nam tłumaczyć, że bezrobocie maleje a ci, którzy są zarejestrowani w Urzędzie Pracy to obiboki, które pracy podjąć po prostu nie chcą. Usłyszeliśmy także, że gdy się ktoś zgłasza do Wysokich Władz z realną potrzebą zdobycia pracy, to taką pracę mu się z pewnością znajdzie.

Po takim dictum stwierdziliśmy tylko jedno – w głowach się naszym władzom zaczęło już dobrze przewracać. Jeżeli mamy 3500 osób, o których oficjalne statystyki mówią, że są bez środków do życia, to stosując filozofię Władzy, jest wśród nich na przykład 2000 leni i 1500 oszustów?

Musimy jednak przyznać, że bezrobocie niewiele, ale spadło. Na początku kończącego się roku w PUB było zarejestrowanych nieco ponad 5000 osób, pod koniec listopada o 500 mniej. W dużej mierze jest to wynikiem emigracji młodych, związanej z wejściem do Unii Europejskiej oraz polepszeniem się koniunktury dla niektórych zakładów pracy, na przykład Metalplastu. Według statystyk tylko połowa wyrejestrowujących się ze spisu bezrobotnych robi to, dlatego iż znalazła pracę. Reszta po prostu z Ziemi Obornickiej ucieka, gdzie pieprz rośnie.

Gdyby jednak – co daj Boże – w takim tempie bezrobocie nadal raczyło maleć, szef PUB zostałby jedynym bezrobotnym za lat dziesięć – a populacja powiatu obornickiego zmalałaby o jakieś 5%.

W samych Obornikach mamy obecnie 2323 bezrobotnych (1420 kobiet), w RogoĄnie bezrobotnych jest 1432 mieszkańców (819 kobiet), a w Ryczywole 753 (440 kobiet).

Bezrobotnych w wieku od 18 do 24 lat jest 1287 osób (742 to dziewczyny). W listopadzie do urzędu pracy wpłynęły 82 oferty pracy, 316 nowych osób się zarejestrowało, a 400 wyrejestrowało, z czego 218 z tytułu podjęcia pracy. Stopa bezrobocia utrzymuje się nadal na poziomie w granicach 20%.

Ten artykuł dedykujemy naszym kochanym władzom powiatu i gmin, aby jeszcze przed końcem roku go przeczytać raczyły i w ramach pokuty styczniowe pensje przeznaczyły na cele charytatywne, a pożyły chociaż przez ten miesiąc, jak ktoś bezrobotny a pozbawiony prawa do zasiłku.

Podobne artykuły