Remont drogi w Lipie

Remont drogi w Lipie

LIPA. Droga w Lipie czekała na pilny remont i stało się. Gmina Ryczywół pozyskała dofinansowanie w kwocie 300 000 zł, na podstawie porozumienia zawartego z Nadleśnictwem Oborniki. Deklarowany wkład własny Ryczywołu wynosi 60 000 zł.

W wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej prace realizowała będzie za kwotę 251 449,28 zł firma Emka Kowalski z siedzibą w miejscowości Główna.

Remontowany odcinek drogi przebiega w terenie leśnym, w kierunku miejscowości Lipa-Bagna.

Łączna projektowana długość odcinka drogi do remontu wynosi 789,5 m. Projektowana szerokość jezdni wynosi 4 metry. Konstrukcję nawierzchni jezdni i zjazdów zaprojektowano z kruszywa łamanego 0/31,5mm o grubości 10 cm. Przy krawędzi jezdni projektuje się remont poboczy gruntowych przez ich profilowanie. Projektowana szerokość poboczy wynosi 0,75m.

Zakończenie prac zaplanowano do 31 października tego roku.


Okładka najnowszego numeru Gazety ObornickiejBIURO RACHUNKOWE
Oborniki ul. Obrzycka 21
tel. 061/29-66-682, 602 130 147
Prowadzi:
księgi handlowe
księgi przychodów 
i rozchodów
rozliczenia 
z Urzędem Skarbowym
wynagrodzenia 
i rozliczenia ZUS
wyprowadzanie zaległościUSŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ 1700 zł/t
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ 1450 zł/t
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ 1400 zł/t
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.