Odpady połajewskie można dostarczyć pod Lubasz

Odpady połajewskie można dostarczyć pod Lubasz

POŁAJEWO. Gmina Połajewo nie posiada własnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), za to ma porozumienie z sąsiednią gminą Lubasz.

W związku z tym wójt gminy Połajewo przypomina, że mieszkańcy jego gminy mogą korzystać z PSZOK w Sławienku gmina Lubasz.

Można tam nieodpłatnie dostarczać odpady selektywne, takie jak: papier, szkło i tworzywa sztuczne, odpady zielone i komunalne ulegające biodegradacji. Ponadto: Popiół, przeterminowane leki, opakowania po substancjach niebezpiecznych, farbach, zużyty sprzęt elektroniczny, meble, zużyte akumulatory i baterie.

PSZOK przyjmuje też opony do pojazdów ciężarowych (w ograniczonej ilości), ale jedynie od 3,5 tony oraz wszystkich osobowych. Przyjmuje też odpady budowlane, gruz i odpady poremontowe.

Punkt jest czynny obecnie w soboty od godziny 9:00 do 17:00. Warto mieć przy sobie dowód z zameldowaniem oraz dowód opłacenia ostatniej raty za wywóz śmieci.

Podobne artykuły