Nienajlepiej z próbnym maturami

OBORNIKI. W szkołach średnich powiatu obornickiego odbyły się próbne matury. Oficjalnych wyników nie podano, gdyż Okręgowa Komisja Egzaminacyjna ich nie zbiera, poprosiła tylko szkoły o dwie prace z każdego przedmiotu, aby dokonać ogólnego przeglądu.

Według informacji zebranych przez nas w szkołach, matura wypadła źle w liceach profilowanych, czyli zawodowych. Tam egzaminu nie zdało trzy czwarte uczniów. Lepiej egzamin wypadł w liceach, gdzie zaliczyło go ponad 80% młodzieży. Dla porównania – w większości liceów poznańskich zdali wszyscy uczniowie.

Trzech na czterech uczniów liceów profilowanych nie potrafiło w czasie egzaminu z matematyki i języka polskiego napisać wypracowania z co najmniej 250 słowami na bazie tekstu źródłowego, przeczytać i zrozumieć polecenia, odczytać wykresu, czy też robiło błędy w najprostszych działaniach na liczbach. W Zespole Szkół im. Gen. Kutrzeby w Obornikach na 37 zdających tylko 9 uczniów zdało ze wszystkich trzech przedmiotów (24%) a najlepiej wypadła historia, gdzie zdało 100% przystępujących.

Maturę w tym roku piszą ci, którzy jako pierwsi podeszli do egzaminu kończącego naukę w gimnazjum trzy lata temu. Tamten egzamin też wypadł słabo. Średnia w powiecie wyniosła 21% punktów. Na wynik szkół średnich wpływa więc bardzo niski poziom obornickich gimnazjów, o czym od trzech lat piszemy na naszych łamach.

Na maturze, aby zdać, trzeba przekroczyć zaledwie 30% możliwych do zdobycia punktów. Okazuje się, że poradzić potrafią sobie z tym dzieci zdolniejsze, ambitniejsze i prawdopodobnie z bogatszych rodzin, które stać na korepetycje. Takie dzieci w większości po gimnazjum kontynuują naukę w LO. Tych, które trafiają do liceów profilowanych czeka dużo smutniejszy los. Dodajmy jednak, że na razie to tylko próba a do prawdziwego egzaminu pozostało jeszcze trochę czasu.

Zdaniem Pawła Bździaka z LO za złe oceny należy winić także klucz służący egzaminatorom do oceny prac. Ścisłe, aby nie rzec rygorystyczne, ramy owego klucza nie pozawalają oceniać inwencji i myślenia, lecz dokładne wykucie a przecież nie tak miało być.

Tak więc nie można być zadowolonym z wyników nauczania w szkołach powiatu obornickiego. W ogłoszonym niedawno przez Rzeczpospolitą rankingu szkół ponadgimnazjalnych wśród 850 jednostek nie znalazła się niestety ani jedna z naszego powiatu.

Podobne artykuły