Jednomyślne absolutorium i votum zaufania burmistrza Szramy

Jednomyślne absolutorium i votum zaufania burmistrza Szramy

OBORNIKI. Jednomyślne absolutorium i votum zaufania udzielili oborniccy radni burmistrzowi Tomaszowi Szramie.

Radni zapoznali się z Raportem o Stanie Gminy Oborniki za rok 2022. Raport prezentował zadania zrealizowane przez burmistrza w poprzednim roku, a jego gospodarzem była skarbnik Joanna Gzyl.

Podczas debaty w tej kwestii radny Henryk Brodniewicz podziękował zespołowi tworzącemu Raport za profesjonalne przygotowanie dokumentu. Jego uwagę, podobnie jak radnego Krzysztofa Piotrowskiego, przykuły kwestie demograficzne związane z wyraźnymi spadkami liczby ludności.

Radny Jarosław Paulus podkreślił, że samorząd wsłuchuje się w głos mieszkańców. Pochwalił prężnie działającą Młodzieżową Radę Miejską oraz Obornicką Radę Seniorów. Dodał również, że niezwykle cieszy też realizacja budżetu obywatelskiego oraz dobra współpraca gminy z organizacjami pozarządowymi.

W swoim przemówieniu przewodniczący rady Paweł Drewicz wskazał na zamieszczone w Raporcie pozytywne tendencje spadkowe dotyczące udzielania pomocy rodzinom dysfunkcyjnym.

Na koniec głos zabrał burmistrz Szrama, który zachęcał mieszkańców do meldunku, ale też składania PIT-ów w obornickim Urzędzie Skarbowym. Podkreślił, że obornicka gospodarka ma się dobrze. Oborniki realizują wiele inwestycji, pozyskiwane są środki zewnętrzne, jednak malejąca liczba mieszkańców jest dla samorządu ogromnym wyzwaniem.

Wreszcie przyszedł czas na raporty Regionalnej Izby Obrachunkowej jak i komisji rewizyjnej rady miejskiej. Po ich odczytaniu radni głosowali i to jednomyślnie za udzieleniem burmistrzowi absolutorium i votum zaufania.

Burmistrz podziękował i powiedział: Dziękuję za to jednogłośne zaufanie, za poparcie przyznania absolutorium oraz udzielenie wotum zaufania za ubiegły rok. To dla mnie zaszczyt. Dziękuję państwu radnym za wzorową współpracę i życzę sobie oraz państwu, aby ta jedność i szacunek zawsze nam towarzyszyły i zawsze towarzyszyły gminie Oborniki! Dziękuję też pani skarbnik Joannie Gzyl oraz wszystkim urzędnikom, którzy swoją ciężką pracą zbudowali ten sukces.


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej


USŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576


TANI WĘGIEL
Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka Luz
– Węgiel Kamienny Orzech Luz
- Worki – Ekogroszki Węgla Kamiennego
- Luz, Worki
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!! Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.