Będzie kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb

Będzie kontrola przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb

GMINA OBORNIKI. Urząd gminy skontroluje każde gospodarstwo niepodłączone do sieci wodno-kanalizacyjnej. Co więcej, kontrola szamb lub przydomowej oczyszczalni ścieków ma się odbywać regularnie przynajmniej raz na dwa lata.

W razie utrudniania lub braku dokumentacji potwierdzającej właściwą gospodarkę ściekami należy liczyć się z grzywną nawet do 5.000 zł. Z wejściem w życie nowelizacji ustawy posiadacze szamb oraz przydomowych oczyszczalni ścieków są zobowiązani do posiadania umowy na odbiór nieczystości ciekłych podpisanej z firmą asenizacyjną.

Właściciele domów, którzy korzystają z szamb zobowiązani są również do przechowywania dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości.

Właściciele przydomowych oczyszczalni zobowiązani są też do posiadania podpisanej umowy na pozbywanie się osadów ściekowych zgodnie z regulaminami przyjętymi uchwałą oraz instrukcją eksploatacji oczyszczalni.

W 2024 roku gmina będzie musiała złożyć pierwsze sprawozdania z przeprowadzanych kontroli (od stycznia 2023 roku) u wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska. Kara dla gminy, która nie będzie przeprowadzać kontroli i składać sprawozdań to maksymalnie 50 tys. zł.

Od 1 września Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji wprowadziło nowy cennik, w którym znalazły się także stawki za wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.


Okładka najnowszego numeru Gazety ObornickiejBIURO RACHUNKOWE
Oborniki ul. Obrzycka 21
tel. 061/29-66-682, 602 130 147
Prowadzi:
księgi handlowe
księgi przychodów 
i rozchodów
rozliczenia 
z Urzędem Skarbowym
wynagrodzenia 
i rozliczenia ZUS
wyprowadzanie zaległościUSŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ 1700 zł/t
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ 1450 zł/t
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ 1400 zł/t
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.