Zmiany w budżecie powiatu: na szkołę zawodową, drogi i toalety

Zmiany w budżecie powiatu: na szkołę zawodową, drogi i toalety

POWIAT OBORNICKI. Aż o niemal 200 tysięcy została umniejszona subwencja oświatowa przekazywana powiatowi obornickiemu przez państwo. To, jak i dynamika związana z codziennymi problemami, spowodowało zmiany w budżecie powiatu.

Wśród nowych zadań pojawiło się 95 tysięcy złotych zaplanowane na wykonanie studium wykonalności oraz dokumentację związaną z projektem rozbudowy Zespołu Szkół im. Kutrzeby w Obornikach.

Ma to ścisły związek z projektem ogłoszonym przez marszałka województwa wielkopolskiego dotyczącym rozwoju szkolnictwa zawodowego. Biorąc udział w owym projekcie można pozyskać 85% wsparcia finansowego na rozwój szkół o takim właśnie profilu. Starosta Zofia Kotecka widzi w tym szansę, by za niewielkie pieniądze rozbudować szkołę, o co ta zabiega już od pewnego czasu.

Za kwotę 200 tysięcy zostaną wykonane projekty dróg powiatowych w gminie Oborniki na odcinku Chrustowo-Górka-Lulin oraz w gminie Ryczywół, na odcinku Piotrowo od granicy gminy przez Skrzetusz do Ryczywołu.

70 tysięcy złotych zostanie wydane na zakup sprzętu i oprogramowania, bo jest taka potrzeba.

Za 75 tysięcy mają zostać wyremontowane sanitariaty na II piętrze starostwa.

13 tysięcy zapisane do niedawna w rozdziale „zarządzanie kryzysowe” trafi do szpitala na zakup respiratora. Kupują go razem wszystkie gminy, a powiat dokładała swój udział.

Podobne artykuły