Zmiana władz

POWIAT OBORNICKI. Obornickie Towarzystwo Gospodarcze działa w powiecie już ponad trzy lata. Zgodnie ze statutem, jednym z celów stowarzyszenia jest propagowanie wszelkich form aktywności gospodarczej i zawodowej oraz pomoc osobom prowadzącym działalność gospodarczą. Dotychczas największym powodzeniem cieszyły się organizowane przez towarzystwo szkolenia dla przedsiębiorców z zakresu prawa pracy oraz pomoc w pozyskiwaniu środków z UE dla małych i średnich przedsiębiorstw.

To również dla nich w każdą środę w starostwie od godz. 1400 do 1600 czynny jest punkt konsultacyjny dla przedsiębiorców i rolników w zakresie pomocy ze środków UE.

W tym roku zakończyła się pierwsza kadencja władz stowarzyszenia i odbyły się wybory nowych władz. W skład Zarządu weszli Bogdan Andrzej Jeran, Zdzisław Mazur, Ryszard Obst i Piotr Szymański. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Tadeusz Stachowiak a członkami: Mieczysław Kryś i Leszek Wicherek. Prezesem zarządu Obornickiego Towarzystwa Gospodarczego został starosta Antoni Żuromski. Wtajemniczeni twierdzą, że biorąc pod uwagę to jak prowadził i gdzie doprowadził swoje przedsiębiorstwo oraz to jak zarządza powiatem, ta zmiana nie wróży Towarzystwu Gospodarczemu niczego dobrego. Czy czarny scenariusz się potwierdzi, pokaże czas.

Podobne artykuły