Złote gody rogozińskich par

Złote gody rogozińskich par

ROGOŹNO. Jak twierdził znawca dusz Konstanty Ildefons Gałczyński „Nie wystarczy pokochać, trzeba jeszcze umieć wziąć tę miłość w ręce i przenieść ją przez całe życie”. Tego właśnie dokonało kolejne pięć par żyjących na ziemi rogozińskiej.

Obchodzą w tym roku swoje złote gody, 50-lecie pożycia małżeńskiego. To wspaniała rocznica, gdy ożywają wspomnienia, wracają chwile i obrazy, mieniące się swoistym blaskiem.

Każdy jubileusz jest okazją do świętowania, ale złote gody to jubileusz niezwykły, tak jak niezwykli są ludzie, którzy przeżyli razem pół wieku.

W piątek 8 kwietnia w sali Rogozińskiego Centrum Kultury wspominane pięć par zostało uroczyście odznaczonych Medalami za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wręczył je osobiście burmistrz Roman Szuberski w obecności kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Izabeli Lüdtke. Krystyna i Sylwester Drożdżakowie, Janina i Marian Rogińscy, Janina i Antoni Słowińscy, Danuta i Alojzy Czerwińscy oraz Wiesława i Stanisław Kaźmierczakowie, którzy związki małżeński zawarli przed 50–laty wysłuchali słów uznania, podziękowania za piękny przykład dla młodszych pokoleń, oraz odebrali medale.

Ponadto każda z par otrzymała bukiet kwiatów i list gratulacyjny z życzeniami. Te wspólne 50 lat to symbol wierności i miłości małżeńskiej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, to wzór i piękny przykład dla młodych pokoleń wstępujących w związek małżeński.

Uroczystość uświetnił swoim występem Jakub Herfort, finalista programu Mam Talent. Zachwycił jubilatów i zgromadzonych gości mini recitalem muzycznym.

Podobne artykuły