Zielona Ławeczka

ROGOŹNO, OBORNIKI. Fundacja Banku Ochrony Środowiska zaprasza mieszkańców powiatu obornickiego do udziału w VI edycji projektu grantowego Zielona Ławeczka. Dzięki współpracy mogą powstać nowe, osiedlowe ogródki.
Projekt Zielona Ławeczka już od sześciu lat pomaga mieszkańcom otwartych osiedli w przemianie swoich podwórek w miejsca odpoczynku, ale również w „płuca miasta”.
Grupy sąsiedzkie coraz częściej pracują wspólnie na rzecz okolicy, w której żyją. Chcą mieszkać w czystym, zadbanym i bezpiecznym miejscu. Angażują się w budżety obywatelskie, samodzielnie tworzą ogródki, sadzą drzewa i dbają o istniejące obiekty.
Projekt Zielona Ławeczka zachęca do podjęcia kolejnych działań. Wcześniejsze edycje projektu cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem społecznym i medialnym. Przeznaczono łącznie 110 tys. zł na rewitalizację zaniedbanych lub niezagospodarowanych zakątków na polskich osiedlach.
W projekcie mogą brać udział mieszkańcy otwartych osiedli zarządzanych przez spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe lub samorząd z miast powyżej 10 tys. mieszkańców. Co ważne, udział w projekcie jest zupełnie darmowy.
Do projektu zgłaszają się co najmniej 5-osobowe zespoły sąsiedzkie. Przygotowują one projekt aranżacji danego terenu, a następnie prowadzą spotkania i rozmowy z mieszkańcami swojego osiedla. Po konsultacjach mogą złożyć wniosek, w którym przedstawią swoje pomysły.
Projekty zespołów, które uzyskają najwyższe oceny jurorów, otrzymają od Fundacji Banku Ochrony Środowiska grant pieniężno-rzeczowy o maksymalnej wartości do 1600 zł. Na grant składa się dofinansowanie oraz nagroda rzeczowa w postaci ławki parkowej. Kolejnym krokiem jest już urządzenie nowego, zielonego zakątka.
Proces komunikacji uczestników z organizatorem odbywa się drogą internetową. Termin składania projektów mija 17 maja 2020. Kontakt: Koordynator projektu: Łukasz Mikowski-Feret, tel. 507 006 579, e-mail: laweczka@fundacjabos.pl

Podobne artykuły