Żandarmeria na ulicach Obornik

Żandarmeria na ulicach Obornik

POWIAT OBORNICKI. Na ulicach Obornik i innych miejscowości pojawiła się żandarmeria wojskowa, która patroluje miejsca publiczne razem z policją. Kontrolą objęte są parki miejskie, place zabaw, miejsca – wszystkie miejsca, gdzie gromadzi się młodzież. Żandarmeria będzie również kontrolować markety oraz sklepy pod kątem przestrzegania godzin wyznaczonych wyłącznie dla osób powyżej 65 lat.
Osoby poddane kwarantannie będą kontrolowane w wybranych przez żandarmerię i policję porach, bez zapowiedzi. Kontrole będą częstsze niż raz dziennie – wyrywkowo, ale nawet kilka razy dziennie te same rodziny. Osoby łamiące obostrzenia muszą liczyć się z surowymi konsekwencjami – zapowiada obornicka policja i żandarmeria.

Podobne artykuły