Zalegają góry śmieci. Solidne tylko obornickie PGKiM

Zalegają góry śmieci. Solidne tylko obornickie PGKiM

GMINA OBORNIKI. Po zmianie wykonawcy zbiórki i wywozu odpadów z terenu gminy Oborniki namnożyło się wiele skarg.

Problem dotyczy najczęściej terminowości wywozów.

Tu warto przypomnieć, że śmieciami na terenie gminy Oborniki, w miejsce do niedawna firmy Remondis, zajmuje się obecnie spółka Suez, poprzez swych podwykonawców.

Są to: obornicka spółka gminna, firma ORDO oraz firma EKO-TOM Turguła.

Nie ma skarg jedynie na tego pierwszego podwykonawcę, który działa terminowo i solidnie. Pracownicy PGKiM znają teren i są solidni i na czas. Pozostali na samym początki gubili się w terenie i spóźniali, a teraz już się nie gubią, ale nadal spóźniają.

Skutkiem tego przy pojemnikach na obornickich osiedlach zalegają góry śmieci.

Lawinę skarg potwierdza wiceburmistrz Piotr Woszczyk, który przekazuje skargi do władz GOAP, by te opanowały bałagan.

Z naszych informacji wynika, że 15 września ZM GOAP wystosował wezwania do należytego wykonania umów dotyczących odbioru i transportu odpadów komunalnych.

Zobligował firmy do wykonania umów w sposób zgodny z ich postanowieniami oraz do usunięcia naruszeń dotyczących braku terminowego odbioru odpadów, braku terminowego dostarczania pojemników/worków do gromadzenia odpadów komunalnych, braku przekazania właścicielom nieruchomości objętych działalnością Związku Harmonogramów odbioru odpadów komunalnych w wersji papierowej, nieuwzględnienia w Harmonogramach obowiązkowej selektywnej zbiórki odpadów i braku dostarczenia pakietów startowych właścicielom nieruchomości zamieszkanych i rekreacyjnych objętych workowym systemem zbiórki odpadów, a także właścicielom nieruchomości niezamieszkanych, deklarujących workowy systemem zbiórki.

Na usunięcie ww. uchybień wykonawcy mają czas do 25 września. O ewentualnych karach dla wykonawców GOAP na razie milczy.

Podobne artykuły