Za ofiary z rożnowickich lasów

Za ofiary z rożnowickich lasów

ROŻNOWICE. Na północ od Obornik w Lasach Rożnowskich znajduje się miejsce upamiętniające tragiczne wydarzenia z czasów II wojny światowej. Masowe mogiły kryjące prochy około 12 tysięcy osób zamordowanych przez hitlerowców w latach 1939-1941.

Z ustaleń historyków wynika, że wśród zamordowanych znaleźli się ówcześni pacjenci szpitala psychiatrycznego w Owińskach, jeńcy brytyjscy, a także wiele bezimiennych ofiar, wśród których są zarówno mężczyźni, kobiety, a nawet dzieci. Osoby te bestialsko rozstrzelano, a następnie złożono i zakopano w zbiorowych mogiłach. W roku 1943 w celu zamaskowania śladów zbrodni mogiły te rozkopano, a zwłoki spalono.
W niedzielę, 29 sierpnia, odbyła się w tym właśnie miejscu msza święta polowa, upamiętniająca ofiary hitlerowskiej zbrodni. Uczestniczył w niej burmistrz Tomasz Szrama i starosta Zofia Kotecka.

Msza zakończyła się składaniem kwiatów, które złożył nie tylko burmistrz ze starostą, ale również wszyscy, którzy mieli przygotowane wiązanki lub pojedyncze kwiaty. Była to również okazja do poświęcenia krzyży, które staną na grobach poległych.

Tu warto przypomnieć, że od 25 sierpnia miejsce masowych mordów, na mocy porozumienia podpisanego przez burmistrza z wojewodą wielkopolskim, znajduje się oficjalnie pod opieką gminy Oborniki, która zajmie się ich utrzymaniem. Zgodnie z porozumieniem na miejscu zostanie zainstalowanych osiem tablic, informujących każdego z przybyłych o tragedii spoczywających tutaj ludzi. Gmina otrzyma na ten cel dotację w wysokości 21,5 tys. zł.

Podobne artykuły