Z dachu hali na stadion

Z dachu hali na stadion

OBJEZIERZE. Miłośnicy zieleni wiedzą doskonale, że najlepszym sposobem podlewania roślin jest wykorzystanie deszczówki. Woda opadowa ma niską kwasowość, jest miękka i bogata w składniki mineralne, dzięki czemu o wiele zdrowsza dla roślin. Deszczówka jest jednak przede wszystkim ekologiczna i ekonomiczna, dzięki niej oszczędzamy bowiem wodę wodociągową.

Te wszystkie aspekty postanowiły wykorzystać władze gminy Oborniki, by zapobiegać negatywnym skutkom suszy.
Zaprojektowany został specjalny system retencjonowania wody opadowej i roztopowej z dachu hali sportowej w Objezierzu, z podziemnym systemem magazynowania jej, by później wykorzystać tę wodę do podlewania murawy boiska.

Projekt ten zyskał pełną aprobatę zarządu województwa wielkopolskiego, który gminie Oborniki przyznał na to zadanie 50 tys. zł dotacji, w ramach programu „Deszczówka”.

Informację o przyznanym dofinansowaniu opublikowano już w uchwale sejmiku województwa wielkopolskiego, więc jej faktem. Jak skomentował rzecz całą burmistrz Tomasz Szrama: Dla Objezierza projekt ten ma szczególne znaczenie.

Miejscowość charakteryzuje się bowiem specyficznymi warunkami hydrologicznymi. Zróżnicowane pod względem wysokościowym położenie wsi wpływa na szybki odpływ wody opadowej i roztopowej do pobliskiej Samicy i stawów położonych na jej drodze. W ten sposób wpływa to na utrzymujący się niedobór wód powierzchniowych i podziemnych, prowadzący w konsekwencji do lokalnej suszy.

W związku z postępującymi zmianami klimatycznymi, koniecznym jest właściwe, racjonalne gospodarowanie zasobami i nam się to najwyraźniej udało.

Podobne artykuły