Wysokie rządowe wsparcie na drogi w powiecie

Wysokie rządowe wsparcie na drogi w powiecie

POWIAT OBORNICKI. W ubiegłym tygodniu Oborniki odwiedził wojewoda Michał Zieliński, przywożąc włodarzom powiatu i gmin Oborniki, Rogoźno, Ryczywół promesy wsparcia inwestycyjnego z programu Polski Ład.

W sali konferencyjnej obornickiej pływalni stawiła się starosta Zofia Kotecka z zastępcą Waldemarem Cyrankiem, burmistrzowie Tomasz Szrama i Roman Szuberski oraz wójt Henryk Szrama.

Po paru słowach wstępu kolejno odbierano wręczane im przez wojewodę kartoniki z kwotami dotacji, symbolizujące promesę wparcia inwestycji drogowych.

Pierwszy był powiat obornicki, który może liczyć na dotację w niebagatelnej kwocie 14 968 035 złotych. Zofia Kotecka po kartonik nie, wyszła wysyłając zastępcę. Ten odebrał promesę i powiedział słów kilka, że pieniądze na drogę Gorzewo-Ryczywół bardzo się przydadzą, choć czekano na wsparcie innej z dróg i kończył słowami: Dziękuję za wysłuchanie.

Powiat obornicki wystąpił o wsparcie trzech dróg. Otrzymał na razie na jedną, której przebudowa jest niestety bardzo poważnie zagrożona. Droga z Gorzewa do Ryczywołu nie ma kompletu dokumentów, bowiem pozytywnej opinii jeszcze nie wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska. Nie wydała jej, bowiem projekt oprotestowała prawie pół roku temu jedna z mieszkanek gminy Ryczywół. Protest trafił na biurku wojewody.

Wójt Henryk Szrama pytany o powód tego protestu odparł: Ta pani nie zgadza się na przebieg drogi blisko jej gruntów, bo nie, i żadne argumenty do niej nie docierają. W takiej sytuacji trudno będzie oportunistkę przekonać, a rozstrzygnięcia instancji zwierzchniej jak nie było, tak nie ma. Na realizację projektu starostwo ma sześć miesięcy, po tym czasie owe 15 milionów odpłynie.

Tymczasem projekt na drogę Wargowo-Kowalewko jest gotów z wszelkimi pozwoleniami i można rozpocząć przebudowę niemal od ręki. Wojewoda wyraził nadzieję, że być może w kolejnym rozdaniu powiat otrzyma wsparcie i na ten projekt. Tłumaczy to brak radości u starosty Zofii Koteckiej i brak podziękowania ze strony wicestarosty.

Dla odmiany nie był rozczarowany burmistrz Obornik Tomasz Szrama, który uzyskał 7 705 089 złotych wsparcia na przebudowę ulicy Polnej, burmistrz Roman Szuberski, odbierając promesę w wysokości 4 750 000 złotych na przebudowę ulicy Kochanowskiego w Rogoźnie oraz wójt Henryk Szrama ze wsparciem 4 465 000 złotych na budowę drogi gminnej w miejscowości Ninino za kwotę 2 185 000 zł. i budowę drogi w miejscowości Ludomki wraz z odwodnieniem za kwotę 2 280 000 zł.

Realizacja obu inwestycji zaplanowana jest na rok 2022. Przyznane dofinansowanie stanowi 95% wartości inwestycji, przy 5% wkładu własnego gminy, co przy skromnym budżecie gminy Ryczywół stanowi solidne wsparcie.

Podobne artykuły