Wymiana praw jazdy

POWIAT OBORNICKI. Wydział Komunikacji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Obornikach przypomina o obowiązku wymiany praw jazdy wydanych w okresie 1 maja 1993 roku do 30 czerwca 1999 roku. Dokumenty należy wymienić do dnia 30 czerwca 2006 roku. Wniosek o wydanie prawa jazdy składa się na druku urzędowym (do pobrania w pokoju 019 lub w informacji Starostwa Powiatowego w Obornikach). Wymagane załączniki to: 1 fotografia 3,5×4,5 cm, lewy półprofil z widocznym lewym uchem, dowód uiszczenia opłaty (71,00 PLN) płatne na konto Starostwa Powiatowego w Obornikach PKO BP S.A. O/Oborniki 40 10204128 0000 1802 0006 9492, znaczki skarbowe – 6,50 PLN, kserokopia aktualnego prawa jazdy, dowód osobisty do wglądu.

W przypadku złożenia wniosku o wydanie wtórnika prawa jazdy opłata skarbowa wynosi 70,00 PLN. Przy wymianie prawa jazdy wypełnia się działy A, B, C, F, G wniosku, natomiast składając wniosek o wydanie wtórnika wypełnia się działy A, B, D, F, G. Wniosek należy złożyć osobiście i bezpośrednio w Starostwie Powiatowym. Ze swej strony doradzamy, by nie zwlekać z wymiana prawa jazdy. Im bliżej końca czerwca, tym dłuższe będą kolejki. Jeżeli ktoś nie lubi tracić czasu, winien o tym pomyśleć.

Podobne artykuły

Wymiana praw jazdy

POWIAT OBORNICKI.. Naczelnik Wydziału Komunikacji i Rozwoju Bogdan A. Jeran przypomina, że prawa jazdy wydane w okresie od 1 stycznia 1984 roku do 30 kwietnia 1993 roku są ważne tylko do 30 kwietnia 2005 roku. Do wniosku o wymianę prawa jazdy należy załączyć fotografię o wymiarach 3,5 na 4,5 cm, lewy półprofil, kserokopię posiadanego prawa jazdy oraz dowód uiszczenia opłaty – 71,00 PLN a także znaczki skarbowe o wartości 6,50 PLN. Wnioski składa się w wydziale Komunikacji Starostwa Powiatowego w Obornikach – pokój nr 019, pamiętając o stawieniu się z dowodem osobistym.

Następną grupą dokumentów podlegającą wymianie są prawa jazdy wydane w okresie w okresie od 1 maja 1993 roku do 30 czerwca 1999 roku, te musimy wymienić do 30 czerwca 2006 roku.

Podobne artykuły