Wykonawca ma zadyszkę, wójt się godzi, a rząd prolonguje

Wykonawca ma zadyszkę, wójt się godzi, a rząd prolonguje

RYCZYWÓŁ. Jest już pewne, że rogozińska firma Anmak nie zakończy prac na ryczywolskim stadionie w zadeklarowanym wcześniej terminie.

Firma wnioskuje do wójta gminy o przedłużenie jej terminów wykonania wszystkich prac.

Wójt Henryk Szrama godzi się na to mając pełną świadomość zawirowań cenowo-materiałowych na rynku budowlanym oraz tego, że gmina nie straci dopłat, a warto pamiętać, że gmina staraniem wójta pozyskała z programów rządowych ponad milion złotych.

Rząd też jest świadom katastrofy cenowej i wydłużył terminy. Ryczywół i tak już rozliczył 400 tysięcy, a resztę rozliczy jeszcze zimą.

Koniec prac na stadionie ma nastąpić w lutym 22 roku.

Podobne artykuły