Wyjazd z Poznania będzie łatwiejszy, ale wjazd do Obornik coraz trudniejszy

Wyjazd z Poznania będzie łatwiejszy, ale wjazd do Obornik coraz trudniejszy

OBORNIKI. POZNAŃ. Wyjazdy z Poznania na wschód, zachód i południe są w zasadzie proste i łatwe. Wyjazd i co się z tym wiąże wjazd na północy miasta są bardziej niż fatalne i dobrze to wiedzą oborniczanie pracujący właśnie w Poznaniu.

Prezydent Jacek Jaśkowiak uspakaja: Będą zmiany, a przedstawimy je już we wrześniu.

Wedle wieści z poznańskiego zarządu dróg mają powstać na północy Poznania ulice Nowa Obornicka, Nowa Szymanowskiego oraz wiadukt w ciągu ul. Sucholeskiej, tworzące wygodny korytarz transportowy dla północnej części Poznania, a także dla mieszkańców takich miejscowości jak Oborniki.

By nowe rozwiązania usprawniły ruch w tej części miasta i gminy, prowadzone są rozmowy z władzami Suchego Lasu. Dotyczą między innymi wybudowania łącznika pomiędzy nowym wiaduktem, a Nową Szymanowskiego i nie można mówić tylko o budowie nowej lub przebudowie jednej ulicy, trzeba wszystko połączyć w jedną całość i wprowadzić zmiany w korytarzu transportowym. Jacek Jaśkowiak podkreśla: Układ komunikacyjny w tej części Poznania wymaga kompleksowego podejścia. Nie wystarczy przebudować ul. Obornickiej – trzeba zaproponować mieszkańcom Piątkowa i Suchego Lasu spójną propozycję zmian.

Budowa Nowej Obornickiej zgodnie z propozycjami będzie odbywała się etapami. W pierwszym powstanie Nowa Szymanowskiego, tak by można było dojechać od granic miasta w rejon przystanków Poznańskiego Szybkiego Tramwaju, przede wszystkim ulicy Kurpińskiego. W jego pobliżu zlokalizowany jest parking P&R. Jest to wygodny punkt przesiadkowy z samochodów do tramwajów lub autobusów.

Z analiz miejskich urzędników wynika, że część północna Nowej Obornickiej powinna być ulicą o jednym pasie dla wjeżdżających do Poznania od strony Obornik (z możliwością rozbudowy w dalszej przyszłości), a dla wyjeżdżających powinny być przygotowane dwa pasy.

W dalszej części przebiegu będą już po dwa pasy w każdym kierunku.
Nowa ulica będzie połączona z drogami dojazdowymi z Podolan i osiedli piątkowskich, czyli powstaną między innymi: Nowa Kurpińskiego i Nowa Jaroczyńskiego.

Po wybudowaniu pierwszego odcinka Nowej Obornickiej będzie można przystąpić do przebudowy istniejącej ul. Obornickiej. Jak się zdołaliśmy dowiedzieć, będzie miała ona charakter drogi lokalnej.

W miejsce starej ułożona zostanie nowa nawierzchnia, powstanie odwodnienie, oświetlenie. W planach są także chodniki, tak by ulica była bardziej przyjazna wszystkim użytkownikom.

Po wybudowaniu ciągów pieszych i dodatkowego oświetlenia nie będzie już możliwości wjeżdżania na posesje czy pobocza w różnych miejscach, a jedynie przez zaprojektowane zgodnie z przepisami zjazdy. Na tym etapie wyzwaniem, z którym trzeba się zmierzyć, będzie problem parkowania.

To jednak nie problem dla oborniczan. Ich bardziej martwi to, że gdy wyjadą wygodnie z Poznania to trzeba jeszcze równie wygodnie wjechać do Obornik, a z tym bywa coraz trudniej.

Podobne artykuły