Współpraca gmin powiatu w czasie zarazy

Współpraca gmin powiatu w czasie zarazy

OBORNIKI. Jednym z tematów sesji rady powiatu obornickiego była współpraca z jednostkami samorządowymi wchodzącymi w skład powiatu.

Gmina Oborniki raportowała, że od lat prowadzi politykę opartą na idei zakładającej, iż kluczem do rozwoju jest otwartość na współpracę. Jak odkreślił burmistrz Tomasz Szrama: Dzięki ponadjednostkowym działaniom można osiągnąć wymierne korzyści dla mieszkańców całego regionu, a dowodem tego są liczne przedsięwzięcia inwestycyjne i społeczne, jakie mieliśmy zaszczyt realizować wspólnie z powiatem obornickim.

W roku 2020 owocna współpraca z samorządem powiatowym była prowadzona na wielu płaszczyznach, wśród których można wskazać następujące zadania. W ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest przekazano 53.633,19 zł; w obszarze współpracy dotyczącej organizacji przewozów w zakresie transportu drogowego przekazano 55.400 zł. Gmina Oborniki przekazała dotacją celową do powiatu obornickiego kwotę 494.122,51 zł na zadanie związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku Objezierze-Wymysłowo-Uścikowo. Dodatkowo gmina Oborniki przejmując zadanie związane z prowadzeniem Zespołu Szkół w Objezierzu wydatkowała ze swojego budżetu kwotę około 870 tys. zł.

Gmina Oborniki otacza stałą opieką obornicki szpital. Dzięki członkostwu w Stowarzyszeniu Metropolii Poznań w roku 2020 gmina Oborniki pozyskała w ramach Zintegrowanych Inwestycji Lokalnych (ZIT) 1,8 mln zł z przeznaczeniem na potrzeby szpitala powiatowego w Obornikach. Dodatkowo jako wkład własny gmina dołożyła do tej kwoty kolejne 100 tys. zł.

Sprzęt, którego zakup zaplanowano za tę kwotę to: aparat RTG –970 tys. zł, ambulans wraz z wyposażeniem do systemu ZRM – ok. 470 tys. zł, stół sekcyjny, wózek do transportu trumien oraz wózki do przewozu zwłok – ok. 60 tys. zł, łóżka intensywnej terapii z dodatkowym wyposażeniem – ok. 100 tys. zł, aparat do znieczuleń oraz stół operacyjny – ok. 200 tys. zł.

Ponadto w ramach współpracy z SP ZOZ w Obornikach podczas pandemii COVID- 19 gmina przekazała w formie darowizny sprzęt i doposażenie w kwocie około 14 tys. zł – w tym: 120 kombinezonów, 119 półmasek, 33 opakowania rękawic, 3 sztuki gogli, 10 litrów spirytusu, 50 sztuk przyłbic ochronnych. Dodatkowo gmina Oborniki była w ramach współpracy z lokalnymi przedsiębiorcami ogniwem łączącym SP ZOZ z darczyńcami, którzy m.in. dostarczali płyny ochronne.

Podobne artykuły