Wojewoda zdjął odpowiedzialność z obornickich sołtysów

Wojewoda zdjął odpowiedzialność z obornickich sołtysów

GMINA OBORNIKI. O tym, kto za co i gdzie odpowiada określają liczne kodeksy prawa. Dodatkowo rada miejska Obornik postanowiła obarczyć odpowiedzialnością za to co dzieje się w czasie uroczystości w świetlicy wiejskiej sołtysów.

Zauważyło to biuro prawne wojewody wielkopolskiego, który nakazał ów zapis z regulaminu użytkowania świetlic wiejskich usunąć. W opinii urzędu wojewody gmina nie może stanowić o zakresie odpowiedzialności danej osoby, gdy określają to już przepisy wyższego rzędu.

Podobne artykuły