Wojewoda: decyzja dotycząca Stobnicy wydana w części niezgodnie z prawem

Wojewoda: decyzja dotycząca Stobnicy wydana w części niezgodnie z prawem

W poniedziałek rzecznik wojewody podał, że jak wynika z analizy przeprowadzonej przez służby wojewódzkie, decyzja starosty obornickiego dotycząca zamku w Stobnicy w części została wydana z naruszeniem prawa.

Wojewoda wielkopolski przeprowadził postępowanie w związku ze sprzeciwem prokuratora okręgowego i wnioskiem RDOŚ w Poznaniu.

W toku postępowania służby wojewody potwierdziły naruszenie prawa przez starostę obornickiego w części zarzutów prokuratora. Starosta wydał decyzję, pomimo że inwestor nie przedłożył decyzji środowiskowej dla projektowanych parkingów i nie potwierdził prawa inwestora do dysponowania Kanałem Kończak na cele budowalne. Kanał Kończak jest własnością skarbu państwa – przekazał Tomasz Stube, rzecznik wojewody wielkopolskiego.

Z uwagi na dotychczasowe orzecznictwo sądów administracyjnych, znowelizowane prawo budowlane i upływ czasu wojewoda wielkopolski nie stwierdził nieważności decyzji starosty obornickiego. Wojewoda decyzję w sprawie Stobnicy przekaże poznańskiej prokuraturze jako stronie postępowania – stwierdził rzecznik wojewody.

Przypomnijmy, że kwestionowaną decyzję wydał poprzedni starosta obornicki.

Podobne artykuły