Wojewoda analizuje dokumenty starostwa obornickiego dotyczące Stobnicy

Wojewoda analizuje dokumenty starostwa obornickiego dotyczące Stobnicy

OBORNIKI, POZNAŃ. Jak już informowaliśmy, prokurator okręgowy skierował do wojewody wielkopolskiego sprzeciw od decyzji starosty obornickiego w zakresie tego pozwolenia na budowę zamku w Stobnicy i wniósł o stwierdzenie nieważności tej decyzji.

Wojewoda ma 30 dni, żeby zająć stanowisko w sprawie decyzji starosty obornickiego. Jeżeli przyzna rację prokuraturze, pozwolenie na budowę wydane w Obornikach zostanie uznane za nieważne.

Wojewoda, by podjąć decyzję, musi ponownie zapoznać się z dokumentacją. W tej chwili wszystkie akta postępowania są w prokuraturze.

– Wojewoda podjął już działania, obecnie trwa analiza stanu faktycznego i prawnego, poprzedzającą postępowanie administracyjne – powiedział rzecznik wojewody Tomasz Stube.

Podobne artykuły