Wody w gminie Ryczywół nie zabraknie – rozmowa z prezesem Garnetzem

Wody w gminie Ryczywół nie zabraknie – rozmowa z prezesem Garnetzem

GMINA RYCZYWÓŁ. Po naszym artykule „Gmina Ryczywół bez wody” prezes Przedsiębiorstwa Komunalnego w Ryczywole, Krzysztof Garnetz zapewnił, iż braku wody mieszkańcy gminy Ryczywół z pewnością nie odczują.

Przy okazji wyjaśnił kilka istotnych kwestii: Choć wody na cele bytowo-gospodarcze nie zabraknie mieszkańcom gminy, a w szczególności wsi Łaszczewiec, Ludomy czy Lipa, to faktycznie od lata 2019 r. mamy przejściowe problemy z zabezpieczeniem odpowiedniej ilości wody ze Stacji Uzdatniania Wody w Gorzewie. Jest to związane z ograniczoną ilością zasobów wód podziemnych w Gorzewie, pomimo wybudowania w 2018 nowej studni głębinowej. Nigdy jednak nie zdarzyło się, aby przerwano dostarczania wody do sieci lub jej zabrakło.

Dla zabezpieczenia ciągłości dostaw dla mieszkańców wyżej wymienionych wsi wykonaliśmy rurociąg tymczasowy łączący SUW Ryczywół z SUW-em w Gorzewie, który na obecną chwilę zabezpiecza ciągłość dostaw dla wsi Łaszczewiec, Ludomy i Lipa. Obecnie mamy już wykonany projekt techniczny i czekamy na uprawomocnienie się decyzji pozwolenia na budowę magistrali wodociągowej łączącej Stację Uzdatniania Wody Ryczywół ze Stacją w Gorzewie, co rozwiąże problem ciągłości i ilości dostaw wody dla ww. wsi. Jednocześnie zleciliśmy firmie geologicznej z Poznania zbadanie zasobów wód podziemnych w Gorzewie i Ryczywole. Po otrzymaniu wyników i analizie operatu zdecydujemy o budowie dodatkowej studni głębinowej, która umożliwi nam przygotowanie się na ciągle rosnące zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze mieszkańców gminy Ryczywół – powiedział prezes.

Spotkanie z prezesem Garnetzem było też okazją do wyjaśnienia kwestii niedostatku wody podczas akcji gaśniczej w Lipie czy Radomiu.

– Nie jest tak, że podczas akcji gaśniczej w Lipie zabrakło wody w hydrancie. Mamy ciągły monitoring poboru wody i nie wykazał on przerwy w dostawie wody do sieci. Mógł nastąpić chwilowy spadek ciśnienia wody w sieci przy dużym rozbiorze, ale sytuacja, aby wody zabrakło całkowicie jest niemożliwe – zapewnił pan Krzysztof, wyjaśniając jednocześnie, że nie ma takiej możliwości technicznej, aby pobierać wodę z hydrantu pełnym przekrojem węży przez dłuższy czas. Sieć nie nadąży z przesyłem wody w takich ilościach, stąd może powstać wrażenie, że wody brakuje. Ona dotrze, ale przy mniejszym zużyciu, a nie pełnym poborze.

Natomiast co się tyczy wsi Radom, to prezes wyjaśnił, że cztery zabudowania, które są znacznie oddalone od zwartej zabudowy wsi, są zasilane z ujęcia wody w Hucie, którego właścicielem jest Gminny Zakład w Brzeżnie gmina Czarnków. Za niski poziom ciśnienia w sieci na tym odcinki Przedsiębiorstwo Komunalne w Ryczywole nie odpowiada i nie ma na to wpływu.

Pragnę jednak zaznaczyć – powiedział Krzysztof Garnetz, – że znając problemy mieszkańców tych zabudowań w Radomiu PK Ryczywół opracowuje obecnie projekt i planujemy przyłączyć ich do naszej sieci wodociągowej.

Informowaliśmy o problemach wsi Orłowo, do której dostawcą wody jest gmina Połajewo. Ryczywolskie Przedsiębiorstwo Komunalne ma podpisaną z ową gmina umowę na hurtowe dostarczanie wody dla mieszkańców. Wiedząc jednak o problemach z wodą gminy Połajewo, PK Ryczywół zlecił firmie zewnętrznej przygotowanie projektu, który jest już wykonywany, aby jeszcze w tym roku własnymi siłami Przedsiębiorstwo Komunalne w Rogoźnie mogło wykonać odcinek sieci wodociągowej do Orłowa.

Tyle prezes Krzysztof Garnetz.

Nasza redakcja dotarła jednak do informacji, z których wynika, że wśród powodów odcinania Orłowa od połajewskiej wody była odmowa władz gminy Ryczywół na korzystanie z ich Punktu Składowania Odpadów Komunalnych przez połajewian.

Był więc to rodzaj rewanżu w sporze pomiędzy dwoma wójtami, do czego prezes Krzysztof Garnetz nie chciał się absolutnie odnieść, odmawiając nam nawet słowa komentarza.

Skoro jednak do naszej rozmowy wkradł się element polityki, pan prezes odniósł się do rozpowszechnianych informacji na temat jakoby Przedsiębiorstwo Komunalne nic nie robiło.

Krzysztof Garnetz zaprzecza wszelkim takim insynuacjom i wylicza: Mieszkańców gminy Ryczywół chciałbym poinformować, że Przedsiębiorstwo Komunalne Ryczywół zrealizowało w 2019 wiele inwestycji i realizuje kolejne. W ubiegłym roku została zbudowana kanalizacja sanitarna dla miejscowości Lipa Azja, Lipa Bagna i Lipa Nowa, a całość kosztem 2.272.518 zł. brutto, na co uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie łącznej 1.227.320 zł. Na początku roku 2020 zaczęliśmy pierwszy etap modernizacji Oczyszczalni Ścieków w Ryczywole. W tym roku planujemy jeszcze wybudować sieć wodociągową Gorzewo-Ryczywół. Własnymi siłami rozpoczęliśmy przygotowania do budowy sieci wodociągowej wzdłuż ul. Szkolnej. Kończymy projekty i jeszcze w tym roku planujemy uporządkować gospodarkę ściekową przy budynkach komunalnych we wsiach Radom, Ninino i Tłukawy. Własnymi siłami wykonamy wymianę dwóch filtrów żwirowych na terenie SUW w Ryczywole. Ponadto zaplanowana jest już budowa sieci wodociągowych Dąbrówka Ludomska-Drzonek, Radom oraz Zawady, a także przygotowujemy się do remontu budynku SUW Ryczywół. Zakupiliśmy ciągnik i beczkę asenizacyjną, by być gotowym do wykonywania usług wywozu nieczystości płynnych.

Żeby zadać pytanie, czy można w tym czasie wykonać więcej, trzeba mieć świadomość, że prezes Garnetz przejmując w ubiegłym roku zarząd nad spółką zastał pustą kasę i ogromne długi, które wciąż musi spłacać. Sam o tym nie chce mówić, ale dokumenty firmy nie pozostawiają żadnych złudzeń.

Nie można w nieskończoność podnosić ceny za wodę i ścieki, a dochodów trzeba szukać raczej w dywersyfikacji wachlarza usług i pozyskiwaniu nowych klientów.

Krzysztof Garnetz odniósł się jedynie do zarzutu jednego z radnych, jakoby: Nic nie robili, a jedynie dawali zarządowi i radzie nadzorczej podwyżki.

Krzysztof Garnetz wyjaśnia: Pragnę tego pana, jak i ryczywolan, poinformować, że ani ja ani rada nadzorcza od marca 2019 czyli od czasu, gdy zostałem prezesem Przedsiębiorstwa Komunalnego Ryczywół żadnej podwyżki nie otrzymałem, ani nie otrzymała jej Rada. Mało tego, decyzją wójta gminy Ryczywół Rada Nadzorcza w połowie roku 2019 miała zmniejszone wynagrodzenia.

Na koniec rozmowy umówiliśmy się z panem prezesem na częstsze spotkania, by mieszkańcy gminy Ryczywół mieli zawsze aktualne i rzetelne informacje z pierwszej ręki.

Podobne artykuły