Władze Obornik otwierają tylko część targowiska. Konieczne rękawiczki

Władze Obornik otwierają tylko część targowiska. Konieczne rękawiczki

OBORNIKI. W czwartek czynne będzie targowisko miejskie w Obornikach. Działać będzie w godzinach 7-13. Funkcjonować będzie tam 8 stoisk z produktami rolnymi. Decyzją władz Obornik targowisko będzie czynne jedynie w czwartki. Czynna będzie tylko część dla sprzedawców warzyw, owoców miodu czy jajek – lokalnych producentów.

Wejście na plac targowy będzie się odbywało tylko od strony ul. Chłopskiej – przy szlabanie.

Każdy kupujący przed wejściem na plac targowy ma obowiązek umyć ręce oraz dokonać ich dezynfekcji. Trzeba mieć na dłoniach rękawiczki. Wskazane jest noszenie maseczek.

Wejście kupujących na targowisko będzie odbywało się pojedynczo według kolejności przybycia, przy czym liczba kupujących nie może być większa od liczby sprzedawców.

Liczba kupujących przy danym stanowisku nie może przekraczać 3 osób.

Pozostali kupujący mają obowiązek czekać w bezpiecznej odległości między sobą do czasu ukończenia zakupów.

Sprzedający będą rozstawieni przez zarządzającego targowiskiem w odpowiedniej odległości – minimum 3 m. Każde stanowisko handlowe mają obsługiwać co najmniej 2 osoby – jedna obsługująca klientów, druga przeprowadzająca transakcje płatnicze.

Podobne artykuły