Wiosna w poezji

POŁAJEWO. Szkoła Podstawowa im. Arkadego Fiedlera zorganizowała w dniu 19 kwietnia gminny konkurs recytatorski dla uczniów klas I-III pod hasłem „Wiosna w poezji”. W konkursie wzięło udział 27 recytatorów ze szkół z Krosina, Tarnówka i Połajewa. Uczestnicy mieli za zadanie prezentację jednego utworu obowiązkowego i jednego dowolnego, oczywiście o tematyce zgodnej z tytułem konkursu. Celem imprezy było rozwijanie umiejętności ładnego i poprawnego posługiwania się ojczystym językiem, ukazanie jego piękna oraz przezwyciężanie onieśmielenia u dzieci.

Jury w składzie: Wiesława Maćkowiak i Beata Bąk – nauczycielki języka polskiego oraz Miłosława Mazur – instruktorka z Gminnego Ośrodka Kultury w Połajewie po długich obradach postanowiły nagrodzić – w kategorii klas I: I miejsce Weronika Łusiewicz z Tarnówka, II miejsce Marlena Nowak z Tarnówka, III miejsce Paulina Woźnica z Połajewa oraz Dominika Pyssa z Krosina; w kategorii klas II: I miejsce Żaneta Szefer z Krosina, II miejsce Magdalena Nogalska z Połajewa oraz Daria Krawczyk z Tarnówka, III miejsce Daria Albin z Tarnówka; w kategorii klas III: I miejsce Klaudia Łukaszewska z Krosina oraz Alicja Polarczyk z Połajewa, II miejsce Marta Kulupa z Krosina, III miejsce Agnieszka Cieluszek z Połajewa.

Wszyscy uczniowie z wymienionych szkół spotkali się w Gminnym Ośrodku Kultury, gdzie z entuzjazmem reagowali na występy swoich koleżanek i kolegów, choć złożyło się tak, iż wśród nagrodzonych nie znalazł się żaden chłopiec. Wśród uczestników konkursu było widać ogromne zaangażowanie nauczycieli, a także rodziców. Wielu recytujących miało odpowiednio dobrane stroje do prezentowanego utworu, choć tego elementu jury nie brało pod uwagę zgodnie z przyjętym regulaminem.

Organizatorki konkursu Małgorzata Spiżewska i Aleksandra Bielejewska realizując swoje zamierzenie przyczyniły się do integracji szkół z terenu gminy. Mam nadzieję, że konkurs ten jako pierwszy w historii nie będzie ostatni i w przyszłym roku szkoły będą miały okazję również się spotkać i rywalizować ze sobą na tak pięknej płaszczyźnie, jaką jest poezja.

Podobne artykuły