Więcej na azbest

Więcej na azbest

POWIAT OBORNICKI. Władze powiatu obornickiego zaplanowały w budżecie na rok przyszły kwotę 800 tysięcy złotych na usuwanie azbestu.

Tymczasem najniższa kwota uzyskana w przetargu wyniosła 890 tysięcy.

Nie było innego wyjścia, jak podniesienie tej zaplanowanej w budżecie, tym bardziej, że aby podpisać umowę z wykonawcą zlecenia trzeba zapisać w nim na rok 2022 kwotę wyższa o co najmniej 90 tysięcy. Biorąc jednak pod uwagę szalejącą inflację, podniesiono kwotę środków na usuwanie azbestu przezornie do kwoty 900 tysięcy.

Podobne artykuły