Warsztaty w Wiardunkach

RYCZYWÓŁ.. W pierwszych miesiącach 2005 roku w Wiardunkach zostały otwarte powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej Wielkopolskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych i Niepełnosprawnych i ich Rodzin, do których uczęszczają mieszkańcy gminy Ryczywół, Rogoźno i Oborniki.

Na początek do ośrodka przybyło 20 osób, ale docelowo liczba ich ma się zwiększyć do 30. Kierownikiem placówki jest pani Małgorzata Zabor, a opiekunkami pięcioosobowych grup są Elżbieta Kazimierczak z Obornik, Agnieszka Rymarska z Rogoźna i Joanna Bogacz z Gorzewa.

Warsztaty znajdują się w budynku szkoły podstawowej w Wiardunkach, który pod koniec 2004 roku został specjalnie przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Obecnie otwarte są trzy pracownie: gospodarstwa domowego, artystyczno – ogrodnicza i plastyczno – ceramiczna, a w najbliższym czasie powstaną pracownie: stolarska, komputerowo – poligraficzna i wikliniarska.

Terapia zajęciowa jest formą rehabilitacji społecznej zawodowej i zdrowotnej, a warsztaty stwarzają możliwość uczenia się i wykonywania funkcji i czynności społecznie i indywidualnie potrzebnych, rozwoju zdolności i umiejętności funkcjonowania społecznego. Cele warsztatów są realizowane poprzez: ogólne usprawnienie fizyczne, medyczne, psychologiczne i społeczne; fachową opiekę specjalistyczną, medyczną rehabilitacyjną, instruktorską i terapeutyczną; rozwój podstawowych umiejętności zawodowych; kształtowanie strefy intelektualnej (ćwiczenia usprawniające spostrzeganie wzrokowe i słuchowe, uwrażliwienie na barwy kształty i dźwięki, rozpoznawanie ważnych napisów, znaków, znajomość liter, miary, ilości pieniędzy), w której nacisk kładzie się na bogacenie zasobu słownictwa biernego i czynnego a także umiejętność kontaktu pozawerbalnego; kształtowanie strefy emocjonalno – motywacyjnej; kształtowanie strefy motorycznej i sprawności manualnych; działalność terapeutyczną w stosunku do rodzin osób niepełnosprawnych.

Uczestnikami warsztatów mogą być osoby w wieku od 16 lat z orzeczeniem o niepełnosprawności i ze wskazaniem do uczestnictwa w warsztatach terapeutycznych, wystawionym przez Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Terapia osób niepełnosprawnych na podobnych warsztatach trwa trzy lata, podczas których uczestnik jest przygotowywany do pracy w zakładach pracy chronionej lub zakładach przystosowanych.

Podobne artykuły