Walczą z alkoholizmem w Ryczywole

RYCZYWÓŁ.. Podczas obrad sesji Rady Gminy w Ryczywole przedstawione zostało sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Ma on na celu tworzenie spójnego systemu działań profilaktycznych i naprawczych zmierzających do zapobiegania powstawania nowych problemów związanych z alkoholem i narkotykami, zmniejszenia rozmiaru tych, które aktualnie występują oraz zwiększeniu zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

Na przestrzeni lat 2000-2004 w rejestrze uzależnionych od alkoholu figuruje 48 osób. Trzem osobom wydano postanowienie sądowe na przymusowe leczenie odwykowe; jedenaście oczekuje na wydanie podobnego wniosku; dwie zmarły w wyniku nadużycia alkoholu; trzynaście osób znajduje się obecnie w abstynencji; dziewiętnaście osób jest motywowanych do leczenia.

Wnioski o motywowanie do leczenia mogą składać rodziny osób uzależnionych lub policja. W ubiegłym roku zgłoszonych zostało dziesięć wniosków, z czego dziewięć wpłynęło ze strony rodzin. W roku 2004 na rozmowy motywujące wezwano dwadzieścia osób, lecz niestety skorzystało z nich zaledwie sześć.

W poprzednich latach na podobne rozmowy Komisja wzywała uzależnionych trzykrotnie. Obecnie, jeżeli wiadomo, ze osoby takie zakłócają porządek domowy i demoralizują dzieci, sprawę natychmiast kieruje się do Poradni Leczenia Uzależnień w Poznaniu (w celu wydania opinii o uzależnieniu alkoholowym) gdzie opinię wydaje psycholog i psychiatra. Po uzyskaniu opinii i sporządzeniu wywiadu środowiskowego, sprawę kieruje się do Sądu Rejonowego w Obornikach w celu wydania przymusowego leczenia odwykowego.

W roku 2004 Komisja w Ryczywole wydała osiem pozytywnych opinii w sprawie wydania zezwolenia na detaliczną sprzedaż napojów alkoholowych oraz dziesięć jednorazowych opinii na sprzedaż gastronomiczną.

W roku ubiegłym Komisja zorganizowała kolonie dla 16 dzieci z rodzin z problemami za kwotę 7840 złotych (490/osobę), a także sfinansowała półkolonie dla 29 dzieci z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych na bazie ZS w Ludomach za kwotę 2900 złotych (100/os).

Oprócz tego na terenie gminy działają świetlice socjoterapeutyczne. Największa z nich działa w Ryczywole (otwarta dwa razy w tygodniu po dwie godziny) i zrzesza 34 dzieci w wieku od 6-16 lat. Pozostałe funkcjonują w: Ludomach – czynna 1 godzinę tygodniowo, zrzesza 24 dzieci; w Lipie – czynna dwa razy w tygodniu w sumie przez 1,5 godziny, zrzesza 25 dzieci; Radomiu – czynna 2 godziny tygodniowo. W świetlicach przeprowadzane są zajęcia plastyczne, muzyczne, teatralne, sportowe oraz szereg gier i zabaw rozwojowych.

W ramach profilaktycznej działalności informacyjno-edukacyjnej Komisja ws pół finansowała szkolne programy profilaktyki we wszystkich placówkach oświatowych na terenie gminy. Szkoła Podstawowa w Ryczywole w tym celu otrzymała 5500 złotych, Zespół Szkół w Ludomach 5300 złotych, Szkoła Podstawowa w Lipie 2500 złotych, a Gimnazjum w Ryczywole 3500 złotych. Wielkość przyznawanych środków zależał od ilości dzieci i zaplanowanych działań profilaktycznych. W ramach działalności przeprowadzone były: programy edukacyjne, treningi zastępowania agresji, konkursy profilaktyczne, spektakle teatralne itp.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach detalicznych i gastronomicznych przeprowadziła dwanaście kontroli o aspekcie profilaktyczno-wychowawczym. Tylko w jednym przypadku pouczono właściciela sklepu o konsekwencjach wynikających z nieprzestrzegania przepisów ustawy, odnośnie spożywania alkoholu (piwa) przed sklepem. Najczęściej kontrolowano sklepy w Wiardunkach z uwagi na zgłaszane przez mieszkańców sygnały dotyczące nieprawidłowości.

Podobne artykuły