W sołectwach ruszają remonty i zakupy

W sołectwach ruszają remonty i zakupy

GMINA OBORNIKI. Chociaż pandemia zamknęła na głucho sołeckie świetlice, to jest to dobra pora, aby dokonać w nich rozbudów, napraw i modernizacji. Większość tych prac zostanie sfinansowana ze środków z funduszy sołeckich.

W najbliższym czasie planowana jest rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Osowie. Podejmie się tego za kwotę 62 910 złotych brutto Zakład Usług Ogólnobudowlanych Ireneusza Paluszkiewicza z Sycyna.

Modernizacji wymaga też budynek świetlicy wiejskiej w Kowalewku oraz świetlica w Chrustowie.

W tym konkretnym przypadku, sam budynek po byłej restauracji jest wciąż całkiem solidny, jednak konieczna jest naprawa pokrycia dachowego.
Urzędnicy obornickiego magistratu czekają na oferty, które zostaną sprawdzone w pierwszej dekadzie kwietnia.

Większy remont czeka też budynek gospodarczy w sołectwie Wypalanki. Potrzebna w nim nowa wewnętrzna instalacja elektryczna. Jej projekt i pełną dokumentację projektowo-kosztorysową wykona za 1200 złotych brutto Zakład Usług Elektrycznych-Usługi i Pomiary Elektryczne Leszka Trzybińskiego z Obornik.

Sołectwo Bogdanowo ma do zagospodarowania sporą działkę. Jest przeznaczona na cele rekreacyjne.

Wszelkie prace nad jej dostosowaniem do owego przeznaczenia wykona za kwotę 85 605 złotych brutto Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowego „ANMAK” Pawła Wojtusika z Rogoźna.

W sołectwach Świerkówki i Nowołoskoniec pojawią się nowe wiaty przystankowe. Dostarczy je i zamontuje za kwotę 10 789 złotych brutto firma W. SOPEL z podbydgoskiej miejscowości Białe Błota.
Kilka sołectw przeznaczyło swój tegoroczny budżet na poprawę oświetlenia.

W starej części Kowanówka nowe lampy pojawią się na ulicach: Harcerska, Bluszczowa, Różana.

Zostało już zlecone opracowanie map dla celów projektowych dla owych inwestycji. Podjął się tego za 1 800 „JLK” Szymona Walczaka z Dąbrówki Leśnej.

Za kwotę 1180 opracuje on też mapę dla celów projektowych oświetlenia drogowego w miejscowości Rożnowo na ulicy Krzyżanowskiego oraz za 750 złotych dla miejscowości Lulin.

2 490 złotych kosztować będzie opracowanie map dla celów projektowych oświetlenia w miejscowości Łukowo. Oświetlenie powstanie też w miejscowości Kowanowo, choć tu wykonawca mapek nie został jeszcze wyłoniony.

Oprócz prac oświetleniowych oraz remontów świetlic w poszczególnych sołectwach zostanie też zakupione ich brakujące wyposażenie.
Do świetlicy wiejskiej w Wymysłowie Salon meblowy BRW Grażyny Rejak z Obornik dostarczy za kwotę 11700 złotych brutto komplet stołów i krzeseł.
Stoły i krzesła do świetlicy wiejskiej w Bogdanowie uzupełni za 9 430 złotych firma MDL Expo International ze Świerkówek.

Sołectwo Nowołoskoniec zakupi świetlicowy sprzęt AGD w postaci chłodziarki i patelni elektrycznej, które dostarczy za kwotę 5 880 złotych brutto Przedsiębiorstwo Handlowe i Usługowe „SEZAM”. Barbary i Beaty Woźniak.

Sołectwo Objezierze zakupi w firmie GREEN CENTER Tomasza Gajewskiego w Rogoźnie kosę spalinową marki STIHL FS 240, za którą zapłaci 2 450 złotych brutto.

Podobne artykuły