W Rogoźnie ruszają zajęcia szkolne dla najmłodszych i konsultacje dla pozostałych uczniów

W Rogoźnie ruszają zajęcia szkolne dla najmłodszych i konsultacje dla pozostałych uczniów

GMINA ROGOŹNO. Od przyszłego poniedziałku, gmina Rogoźno, podobnie jak Oborniki, wznowione zostaną zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. 

Również od przyszłego poniedziałku, uczniowie klas VIII szkół podstawowych będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkół , w szczególności z tych przedmiotów, z których będą zdawać egzamin ósmoklasisty.

Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować.

Od przyszłego poniedziałku ruszą także konsultacje szkolne dla absolwentów szkół średnich, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego.

Od 1 czerwca uczniowie pozostałych klas będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Konsultacje te będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować.

Podobne artykuły