W Rogoźnie na plaży i na jeziorze

W Rogoźnie na plaży i na jeziorze

ROGOŹNO. Rogozińscy i oborniccy policjanci przy współpracy wielu służb i instytucji zorganizowali w sobotnie popołudnie festyn profilaktyczny w ramach akcji „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą”. Wypoczywające dzieci oraz ich opiekunowie, mieli okazję zobaczyć pokaz akcji ratowniczej a także uzyskać porady przydatne podczas letnich wakacji.

Funkcjonariusze komisariatu policji w Rogoźnie oraz komendy powiatowej policji w Obornikach przy współpracy z: Rogozińskim Centrum Kultury wraz z grupą animacyjną HEKSA, ratownikami WOPR Rogoźno, Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży w Rogoźnie, strażą leśną nadleśnictwa Durowo i strażą miejską Rogoźno oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Grupą Motocyklową Rogoźno zorganizowali na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w festyn profilaktyczny.

Jednym z głównych jego celów było zwrócenie szczególnej uwagi na zagrożenia jakie nieść może ze sobą rekreacja wodna, a także promowanie odpowiedzialnych postaw osób przebywających w wodzie i nad wodą, a w efekcie ograniczanie wypadków.

Policjanci wspólnie z przedstawicielami innych służb i instytucji rozmawiali z dziećmi na temat bezpieczeństwa, przypomnieli podstawowe zasady bezpieczeństwa, które młodzi ludzie powinni stosować podczas wypoczynku nad wodą.

Na uczestników imprezy czekało mnóstwo atrakcji. Wśród nich każdy chętny miał możliwość obejrzeć z bliska sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie policji. Spotkanie ze stróżami prawa było też okazją by zasiąść do wnętrza radiowozu i użyć sygnałów pojazdu uprzywilejowanego.

Dodatkową atrakcją była inscenizacja przedstawiająca pokaz ratowania tonącego.

Dzieci mogły zobaczyć jak wygląda akcja ratownicza, w jaki sposób udzielić pomocy osobie, która znalazła się w niebezpiecznej dla jej życia sytuacji,  a jednocześnie uświadomić sobie jakim nieobliczalnym żywiołem jest woda. Nad bezpieczeństwem w wodzie czuwały również policjantki z komisariatu wodnego policji w Poznaniu.

Działania były znakomitą okazją do wypromowania konkursu plastyczno-filmowego pn. ,,Artystyczny przeWODNIK”, programu WIBEROO dot. znakowania rowerów oraz e-platformy www.pyrek.pl.

Podobne artykuły