W niedzielę oborniczanie nie mają obowiązku Mszy, komunia będzie udzielana na rękę

W niedzielę oborniczanie nie mają obowiązku Mszy, komunia będzie udzielana na rękę

ZIEMIA OBORNICKA. Dekretem arcybiskupa poznańskiego do 29 marca udzielono dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa we Mszy Świętej osobom w podeszłym wieku,   osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura itp.),  dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi bezpośrednią opiekę,  osobom, które czują obawę przed zarażeniem. Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Proszę jednak, aby korzystający z dyspensy byli wierni osobistej i rodzinnej modlitwie oraz w miarę możliwości łączyli się duchowo ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje radiowe czy telewizyjne. Osoby z objawami infekcji powinny bezwzględnie pozostać w domu.


Zawieszone zostają wszelkie rekolekcje i misje parafialne, rekolekcje szkolne i skupienia dla grup zamkniętych, większe inicjatywy duszpasterskie diecezjalne i parafialne, katecheza parafialna dla dzieci, młodzieży i ich rodziców oraz nabożeństwa drogi krzyżowej dla dzieci;    organizację nabożeństwa gorzkich żali pozostawia się decyzji księży proboszczów; osobom starszym zaleca się odmawiać je w domu;    liturgie z udzieleniem sakramentu bierzmowania przeniesione zostają na terminy późniejsze.


W czasie liturgii należy przestrzegać w kościołach następujących zasad:    kapłani i nadzwyczajni szafarze Komunii św. przed rozpoczęciem liturgii powinni dokładnie umyć ręce i kierować się zasadami higieny. Przepisy liturgiczne Kościoła przewidują przyjmowanie Komunii św. na rękę. znak pokoju należy przekazywać przez skinienie głowy, bez podawania rąk. Cześć Krzyżowi należy oddawać przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, bez kontaktu bezpośredniego. Na kratki konfesjonałów należy nałożyć folie ochronne.

 Arcybiskup zaleca: W przypadku przyjmowania Komunii św. na rękę ważne jest dbanie o higienę rąk oraz wyrażenie czci wobec Jezusa Chrystusa, realnie obecnego w Eucharystii, poprzez uprzednie przyklęknięcie lub – gdy jest to niemożliwe – poprzez głęboki skłon. Komunię św. należy przyjmować w postawie stojącej na lewą dłoń podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; w żadnym wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.

Podobne artykuły