Uroczysta sesja z powiewem historii

OBORNIKI. Otwierając 42, uroczystą sesję rady miejskiej Obornik, przewodniczący Piotr Desperak powitał znamienitych gości i usprawiedliwił tych, którzy nie przybyli. Powodem był pogrzeb wiceprezydenta Poznania Macieja Frankiewicza. Zebrani w auli zespołu szkół przy Obrzyckiej wstali, aby minutą ciszy uczcić jego pamięć. Po hymnach głos zabrała burmistrz Anna Rydzewska, by przypomnieć wszystkim, że rok 2009 jest szczególny dla Obornik, Wielkopolski i naszego kraju. Obchodzimy bowiem 670 lat istnieniamiasta, 90-rocznicę zakończenia jedynego zwycięskiego powstania, Wielkopolskiego, oraz 20 lat demokracji w Polsce wraz z rocznicą pierwszych wolnych wyborów. – Przypadająca w 670 rocznicę pierwszej, udokumentowanej wzmianki o Obornikach uroczysta sesja rady miejskiej uświetnia święto Ziemi Obornickiej i wszystkich jej mieszkańców. Ta niezwykła, nasza wspólna uroczystość, staje się okazją do odnowienia kart historii miasta, ale także jest sposobnością do pełniejszego zintegrowania miejscowej społeczności. 

Po tych słowach Anna Rydzewska przypomniała kilka faktów historycznych i odświeżyła w pamięci zebranych kilka znaczących dla Obornik nazwisk. – To właśnie w 1339 roku po raz pierwszy możemy natrafić w dokumentach źródłowych na wójta obornickiego Macieja, a Oborniki zostają wymienione jako miasto. To z naszej ziemi wywodzi się wielu wybitnych ludzi, a wśród nich Ci, którzy aktywnie uczestniczyli w powstaniach narodowowyzwoleńczych i walkach o polskość. Wspomnę tu tylko o Piotrze Wedelickim, Antonim Małeckim, Włodzimierzu Bonawenturze Krzyżanowskim, Ludwiku Rzepeckim, Włodzimierzu Wolniewiczu czy Janie Miękusie. 

Zacytowawszy Johanna Wolfganga von Goethe: „Cokolwiek zamierzasz robić, o czymkolwiek marzysz zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i odwagę”, przyznała że te słowa są dla niej mottem i motorem do podejmowania nowych wyzwań i realizacji planów.

– Z każdym rokiem powiększa się liczba nowych inwestycji w gminie Oborniki. A mieszkańcy mogą spodziewać się jeszcze wielu modernizacji ulic, budowy ciągów pieszo-jezdnych, ścieżek rowerowych i chodników oraz rozbudowy sieci wodociągowo-kanalizacyjnej. 

Następnie wymieniła najważniejsze tegoroczne inwestycje. Na tej liście prócz kontynuacji budowy wodociągów, kanalizacji i przebudowy dróg pojawiły się nowoczesna boiska, parki i zieleńce. Trwaja przebudowy obiektów oświaty, zadbano o petentów ratusza. – Wczoraj zakończono w Urzędzie Miejskim prace remontowe związane z utworzeniem Biura Obsługi Petenta, które pozwoli mieszkańcom na sprawniejsze, szybsze i bardziej dogodne  uzyskanie informacji i załatwienie spraw administracyjnych.

Mimo tak uroczystego dnia, w przemówieniu Burmistrz Obornik nie zabrakło słów troski i niepokoju o brak realizacji ważnych zadań. – Mamy pełną świadomość, że do zrobienia jest jeszcze bardzo wiele, zwłaszcza w zakresie budowy dróg i usprawnienia komunikacji na drogach wojewódzkich w mieście. W dalszym ciągu nie ruszyły prace związane z budową tzw. północnej obwodnicy Obornik, które wyeliminowałyby wąskie gardło, przejście przez rzekę Wełnę.

Na koniec podziękowała za kolejny rok wspólnych działań wszystkim, którzy ja wspierali własną pracą oraz przyjacielskimi radami przyczyniając się tym samym do rozwoju Obornik.

Wiele serdecznych słów miał dla władz Obornik radny wojewódzki Tomasz Szrama. – Dzisiejsze oblicze miasta i gminy, to efekt dobrze wykonanej pracy burmistrzów i radnych. Życzenia i kwiaty złożyli też na ręce Anny Rydzewskiej starosta Gustaw Wańkowicz i burmistrz Rogoźna Bogusław Janus. 

Burmistrz Paweł Misiorek z zaprzyjaźnionych Obornik Śląskich powiedział: to wszystko, co tu zobaczyłam i co usłyszałem napawa i mnie dumą, bo w końcu jestem z bratnich Obornik śląskich. 

Goszczący na sesji wiceburmistrz niemieckiego Lűchow Otto Schiewe przekazał najserdeczniejsze życzenia dla wszystkich mieszkańców gminy Oborniki od przyjaciół zza Odry i zapewnił, że nasze miasto jest jego drugą ojczyzną. – Tu w Obornikach, ja i moi sąsiedzi mogli poznać, co znaczy partnerstwo, co znaczy przyjaźń i przede wszystkim, co znaczy gościnność.

Po oficjalnych przemówieniach zebrani mogło wysłuchać krótkiego koncertu. Pierwszy wystąpił Krzysztof Warguła i dostał brawa zanim jeszcze zagrał. Były też  piosenki w wykonaniu utalentowanej młodzieży oraz mini recital młodego pianisty.

Wreszcie oznaczono najbardziej zaszczytnym wyróżnieniem miasta. Medalem „zasłużony dla Ziemi Obornickiej” odznaczono Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Ludowy Bank Spółdzielczy, Zofię i Franciszka Matelskich oraz Irena Magdziarek. Ta ostatnia jest członkinią kapituły przyznającej medal, więc jak zapewnił Piotr Desperak – wiele wysiłku kosztowało to, by do końca medal był dla niej niespodzianką.  

Burmistrz Anna Rydzewska nadała też „honorowe wyróżnienia burmistrza Obornik” osobom szczególnie zasłużonych dla rozwoju gminy. W tym roku otrzymali je: Katarzyna Przybysz, Piotr Kaźmierczak, Aleksandra Kamińska, Marek Arciszewski i Włodzimierz Janasek.

Uroczystą sesje rady miejskiej zakończył poczęstunek. Była to też okazja do rozmów, podsumowań i planów, które władze miasta snuły wraz ze swoimi gośćmi.


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej

Sprzedam
piętro domu

w Kowanówku
120 m2, garaż, 
budynek gospodarczy, działka, 
ogrzewanie gazowe,
osobne wejście.
tel. 501 546 289

Sprzedam działkę
Kowanowo k/Obornik
o pow. 1574 m2
woda, kanalizacja, prąd
tel. 604 437 643
tel. 607 824 436


TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.