Uroczysta sesja rady miejskiej i przemówienie Szramy po ukraińsku

Uroczysta sesja rady miejskiej i przemówienie Szramy po ukraińsku

OBORNIKI. Uroczysta sesja rady miejskiej rozpoczęła się od uwagi burmistrza Szramy: Miasto bez ludzi to tylko budynki, ulice i bezbarwne przestrzenie. To mieszkańcy niosą tchnienie życia, nadają miastu jakość, to oni tworzą jego historię.

Burmistrz podczas takich sesji składa co roku wybitnym obywatelom hołd za ich działalności, honoruje inicjatywy, docenia starania i dokonania oraz zasługi dla miasta. Zwracając się do osób wytypowanych w tym roku do nagrody w postaci medali i wyróżnień powiedział: Każdy z państwa swą codzienną pracą, zaangażowaniem, lub postawą życiową, stanowiącą wzór do naśladowania staje się budowniczym rzeczywistości, w której żyjemy. Te działania po wielokroć wspierane są, między innymi, przez znakomitych gości, których mamy zaszczyt dziś witać na ziemi obornickiej. Parlamentarzyści, przedstawiciele instytucji, każdego dnia wspomagają ambicje i pomysły naszych mieszkańców, za co z tego miejsca raz jeszcze chciałbym gorąco podziękować.

Wśród wspaniałych gości dzisiejszej uroczystości powitał również serdecznie delegacje z zaprzyjaźnionego Nowojaworowska z merem Volodymyrem Macelyukhem na czele.

Tu burmistrz przeszedł na język ukraiński a jego słowa brzmiały tak: Każda wasza wizyta w Obornikach jest dla nas bardzo ważna, umacnia klimat współpracy i zaufania, tak ważny w obliczu toczącej się wojny. Głęboko wierzę, że jej szczęśliwy finał jest bliski i już wkrótce, wraz z wolną Ukrainą, świętować będziemy upragniony pokój. Teraz i później pamiętajcie, że zawsze możecie liczyć na mieszkańców Obornik!

Burmistrza wysłuchali senator Jan Filip Libicki, posłowie Krzysztof Paszyk i Jakub Rutnicki, Jacek Bogusławski członek zarządu województwa wielkopolskiego, reprezentujący wicemarszałków województwa Błażej Cisowski, Dariusz Standerski reprezentujący wojewódzką lewicę burmistrz Mirosław Wieczór z Wronek, władze zaprzyjaźnionych Obornik Śląskich z burmistrzem Arkadiuszem Poprawą i jego zastępcą Henrykiem Cymermanem, przedstawiciele samorządu gminnego jak i powiatowego ze starostą Zofią Kotecką na czele oraz licznie przybyli przedstawiciele obornickich firm, stowarzyszeń i organizacji.

Do nich Szrama zwrócił się słowami: Ostatnie wybory samorządowe odbyły się 21 października 2018 roku. Po raz pierwszy wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, ale też radni różnych szczebli samorządu byli wybierani na 5-letnią kadencję, która z mocy prawa wydłużona została do wiosny przyszłego roku. A dzisiejsza uroczysta sesja jest ostatnią w tej historycznej kadencji. Kadencji, która jest nie tylko najdłuższa w historii samorządu, ale i wyjątkowo trudna, zaskakująca wydarzeniami. Gdy w roku 2019 miałem zaszczyt gratulować z tego miejsca wraz z Kapitułą, wybitnym oborniczanom, opowiadać o kolejnych sukcesach obornickiego samorządu i zapraszać do wspólnej, radosnej zabawy podczas Dni Obornik, nikt nie spodziewał się, że już pół roku później świat zatrzyma się w pandemii. Nikt nie spodziewał się, że tuż za naszą wschodnią granicą dojdzie do tak straszliwej wojny, nikt nie snuł wyobrażeń jak trudne do przezwyciężenia skutki ekonomiczne przyniosą te wydarzenia. Podczas tej samej kadencji doszło do zmian podatkowych, które choć korzystne dla mieszkańców, stały się potężnym ciosem dla samorządów. To ogromne wyzwania, z którymi przyszło nam się zmierzyć. Jednak obornicki samorząd nie poddał się ani na chwilę, a hasłem przewodnim na wszelkie trudności stała się, tak dobrze znana nam współpraca. Bo tylko pracując razem, nawet mimo różnic, można osiągnąć sukces, a dowodem tego są choćby inwestycje, jakie wykonujemy dzięki unijnym i rządowym dofinansowaniom, czy wspaniałe projekty społeczne, które nie miałyby szansy zaistnieć bez otwartości i zaangażowania stowarzyszeń i organizacji. To także współpraca z firmami, instytucjami i partnerskimi samorządami, za którą raz jeszcze z serca dziękuję i zapewniam, że nadal będziemy starać się o jak najlepszą współpracę z sektorem przedsiębiorstw, wspierać prorozwojowe inicjatywy w gospodarce, skutecznie współdziałać z organizacjami pozarządowymi i pielęgnować dobre relacje z innymi samorządami.

Senator Libicki podzielił się swoimi refleksjami: Widać w waszej gminie prawdziwą wspólnotę. Choć źle się w kręgach rządzących dziś o samorządach mówi, zbliżamy się do momentu, gdy każda wspólnota samorządowa uzyska należne jej pieniądze i nie będzie już musiała nikogo o nie prosić. Pamiętajcie jednak o tym, że wasza wspólnota nie jest dana na zawsze i trzeba o nią dbać oraz walczyć.

Poseł Jakub Rutnicki przyznał, że: Oborniki to piękne miasto zamieszkałe przez pięknych ludzi. Pogratulował oborniczanom zaangażowania i wszelkich sukcesów.

Krzysztof Paszyk podziękował za medal dla zasłużonego oborniczanina i oświadczył, że przyjął go jako zobowiązanie. Przyznał, że od nowej kadencji władz zaistnieje potrzeba zwiększenia uprawnień wspólnoty i scalenia jej mocy i możliwości.

Burmistrz Obornik Śląskich przypomniał, jak 18 lat temu po wielkiej powodzi, oborniczanie z nad Warty wspierali oborniczan z nad Odry. Za wparcie i wszelką pomoc dziękował też mer Nowojaworowska. Listy z pozdrowieniami przysłali do Obornik poseł Maria Małgorzata Janyska i prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Burmistrz wręczył kilku osobom wyróżnienia własne, doceniając ich pracę i szczególne działania a na koniec zaprosił na poczęstunek i długie rozmowy.


Okładka najnowszego numeru Gazety ObornickiejBIURO RACHUNKOWE
Oborniki ul. Obrzycka 21
tel. 061/29-66-682, 602 130 147
Prowadzi:
księgi handlowe
księgi przychodów 
i rozchodów
rozliczenia 
z Urzędem Skarbowym
wynagrodzenia 
i rozliczenia ZUS
wyprowadzanie zaległościUSŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ 1700 zł/t
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ 1450 zł/t
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ 1400 zł/t
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.