Unijna tablica

ROGOŹNO. W sobotę rano, około godziny 9, kilku pracowników montowało na Placu Karola Marcinkowskiego nową tablicę informacyjną. Zastąpiła ona plan miasta służący zwłaszcza turystom i osobom przyjezdnym. Napis na tablicy brzmi -„Budowa kanalizacji odcinającej dopływ ścieków do Jeziora Rogozińskiego i rzeki Wełny – etap I

Inwestor: Gmina Rogoźno, Termin realizacji: 2005-2006 r. Inwestycja współfinansowana w 75% przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego oraz w 25% ze środków budżetu Gminy Rogoźno” – napis oznacza, że roboty związane z budową kanalizacji już trwają.

Zdaniem mieszkańców tablica jest ładna i estetyczna, szkoda jednak, że zniknął kolorowy plan miasta, z którego często korzystali turyści i osoby nie znające dobrze topografii miasta.

Podobne artykuły