Ulica Wroniecka będzie Wroniecką, a Nad Wełną – Nad Wełną

Ulica Wroniecka będzie Wroniecką, a Nad Wełną – Nad Wełną

OBORNIKI. Po kilku miesiącach zastoju radni wracają do sprawy nazwania ulicy znajdującej się pomiędzy dwoma rondami, tak zwanej obwodnicy wałeckiej.
Nazwa była już niemal ustalona, gdy radni (PiS) Wiesław Garbarz i Tomasz Kamiński oprotestowali ustalenie nazwy ulicy bez konsultacji społecznych. Na konsultacje wyrażono zgodę, a ich realizację zlecono obu radnym. Mieli konsultować, a jeżeli już nie, to choć zaproponować sposób wyłonienia nazwy ulicy lub przekazanie chociażby sugestii jej miana.
Minęły miesiące, radni nie zrobili niczego. W tej sytuacji pozostała część rady miejskiej postanowiła nie zwlekać już dłużej i ulicę nazwać. Jest to już teraz tylko formalność, bo oborniczanie i tak nazywają ulicę Wroniecka.
Zatem, bez sprzeciwiania się woli oborniczan, rada ma w przyszłym tygodniu podjąć uchwałę w sprawie nazwania przedmiotowej ulicy – Wroniecka. Jednocześnie zaproponować, zgodnie z sugestią Stowarzyszenia Nadwarciańska Kolej Drezynowa, by przy ścieżce dla pieszych, biegnącej wzdłuż Wronieckiej, ustawić tabliczkę z informacją o biegnących tędy niegdyś torach kolei łączącej Wronki z Obornikami lub Oborniki z Wronkami.
Będą nazywać też inną ulicę. Tym razem po drugiej stronie Wełny. Jest to fragment obecnej ulicy Nad Wełną, gdzie znajduje się myjnia samochodowa i powstają nowe domy.
Nazwa tego odcinka ma być kontynuacją dotychczasowej ulicy i także nazwać się Nad Wełną.

Podobne artykuły