Tu ruszyły prace, tam płyną zlecenia, by przybywało wygodnych ulic

Tu ruszyły prace, tam płyną zlecenia, by przybywało wygodnych ulic

OBORNIKI. Niedawno informowaliśmy o tegorocznych planach inwestycyjnych dotyczących przebudów kilku obornickich ulic. Trwają już prace na Staszica.

Związane są z przebudową tej ulicy oraz sąsiedniej Paderewskiego i to wraz z odwodnieniem i budową placu manewrowego. Wykonawcą inwestycji jest firma Szymona Włodarczyka z siedzibą w Cieślach.

Zgodnie z podpisanym przez burmistrza Tomasza Szramę umową zakres robót obejmuje przebudowę istniejącego fragmentu ulicy Paderewskiego w obszarze nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów indywidualnych do posesji i pobocza wraz z odwodnieniem. Istniejący i przyjęty do przebudowy odcinek zlokalizowany jest w obrębie ulicy Paderewskiego oraz częściowo ul. K. Łopatyńskiego.

Przy ulicy Staszica powstanie chodnik, ciąg pieszo-jezdny i schody, będące alternatywnym dojściem do ulicy Staszica od strony ulicy Paderewskiego i ulicy Wedelickiego. U dołu skarpy zaprojektowano chodnik oraz ciąg pieszo-jezdny. Ponadto przy ulicy Staszica, po jej prawej stronie, od skrzyżowania z ulicą Moniuszki, powstanie plac manewrowy. Prace wykonane na ulicy Staszica mają wartość ponad miliona złotych.

Burmistrz zlecił też opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej budowy wraz z odwodnienie mulicy Piaskowej i Łąkowej w Obornikach. Postępowanie jest w toku. Wpłynęło pięć ofert. Trwa ich ocena.
Zlecono także opracowanie map dla celów projektowych dla wymienionych inwestycji. Tu także postępowanie jest w toku. W tym przypadku wpłynęły trzy oferty i trwa właśnie ich ocena.

Kolejnym zleceniem jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy ulic Armii Krajowej, Drogi Leśnej i Szarych Szeregów. Także wraz z ich odwodnieniem i budową oświetlenia drogowego. Wpłynęły cztery oferty.

Podobne artykuły