Trwa nabór wniosków do mieszkania wspomaganego

Trwa nabór wniosków do mieszkania wspomaganego

OBORNIKI. Swego czasu informowaliśmy na naszych łamach o powstaniu projektu związanego z tworzeniem mieszkania wspomaganego.

Cały czas można składać wnioski o pobyt w takim mieszkaniu, utworzonym przez powiat obornicki w ramach partnerskiej umowy ze Stowarzyszeniem „Ludzki Gest” w Obornikach.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie osób niesamodzielnych, żyjących na terenie powiatu obornickiego.

Wniosek o przyznanie usługi pobytu w mieszkaniu wspomaganym należy kierować do pokoju 108 starostwa powiatowego w Obornikach, ul. 11 Listopada 2a, 64-600 Oborniki z dopiskiem „Mieszkanie wspomagane”.

Mieszkanie wspomagane ma na celu zapewnienie pomocy w prowadzeniu samodzielnego życia i być alternatywą dla pobytu w placówce zapewniającej całodobową opiekę. Uczestnicy projektu będą mogli korzystać z pomocy opiekuna mieszkania, który będzie rozwijał i utrwalał ich umiejętności m.in. z zakresu prowadzenia gospodarstwa domowego czy załatwiania spraw administracyjnych.

Pobyt w takim lokalu będzie przyznany na czas określony lub nieokreślony dla niesamodzielnych osób starszych i osób niesamodzielnych, wymagających wsparcia w formie usług opiekuńczych.

Jak wyjaśniła starosta Zofia Kotecka: Tego rodzaju mieszkanie stanowi szansę dla osób, które mogą mieszkać poza tradycyjną placówką opiekuńczą, lecz jednocześnie nie są na tyle samodzielne, aby żyć już na własny rachunek. W procesie usamodzielniania, który przebiegać ma w sposób łagodny, pomagać im będzie opiekun, któremu przyświeca przede wszystkim zasada pomagać, ale nie wyręczać.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+).

Podobne artykuły