Szkoła nr 4 z Obornik najlepszą podstawówką w regionie. Ranking szkół podstawowych

Szkoła nr 4 z Obornik najlepszą podstawówką w regionie. Ranking szkół podstawowych

POWIAT OBORNICKI. Państwowa Komisja Egzaminacyjna opublikowała wyniki egzaminów w poszczególnych szkołach podstawowych regionu. Ponieważ egzaminy pisemne były jednakowe dla każdej ze szkół, na ich podstawie można ułożyć ranking placówek regionu.

Wzięliśmy pod uwagę egzaminy ośmioklasisty, które w tym roku zdawano z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Z średnich wyników procentowych każdego przedmiotu wyciągnęliśmy średnią dla każdej szkoły, układając ranking szkół według wyników nauczania. W Chrustowie większość uczniów zdawała język niemiecki, więc w rankingu uwzględniono ten język.

Po raz trzeci z rzędu nasz ranking wygrała Szkoła Podstawowa nr 4 z Obornik, na Osiedlu Leśnym. Największy postęp zanotowała szkoła z Objezierza, która awansując o 14 pozycji, zajęła miejsce na podium. Najbardziej obniżyła poziom szkoła w Ludomach, która spadając o siedem miejsc, zajęła przedostatnią pozycję.

W ostatniej kolumnie podajemy zmianę pozycji w rankingu w stosunku do ubiegłego roku. Na sąsiedniej stronie wyniki z poszczególnych przedmiotów.

1. SP 4 Oborniki 53,12 bez zmiany
2. SP Ryczywół 51,82 +1 miejsce
3. SP Objezierze 49,59 +14 miejsc
4. SP 2 Oborniki 47,59 +1 miejsce
5. SP 3 Oborniki 47,37 -1 miejsce
6. SP 3 Rogoźno 47,27 bez zmiany
7. SP Gościejewo 46,82 +8 miejsc
8. SP Parkowo 43,80 -6 miejsc
9. SP Kiszewo 43,77 +5 miejsc
10. SP Połajewo 43,53 -2 miejsca
11. SP Maniewo 43,67 -4 miejsca
12. SP Budziszewko 43,10 +7 miejsc
13. SP 2 Rogoźno 42,59 – 4 miejsca
14. SP Boruszyn 42,17 – 1 miejsce
15. SP Rożnowo 33,94 -3 miejsca
16. SP Chrustowo 37,62 -6 miejsc
17. SP Pruśce 37,21 -1 miejsce
18. SP Ludomy 34,76 -7 miejsc
19. SP Młynkowo 34,30 -3 miejsca

Podobne artykuły