Szansa nadodatkowe pieniądze

OBORNIKI. Z inicjatywy burmistrz Obornik Anny Rydzewskiej spotkali się 8 lipca w urzędzie miejskim w Obornikach przedstawiciele gmin Margonin, Wyrzysk, Rogoźno i Wągrowiec, którzy rozpoczęli rozmowy na temat utworzenia stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka (LGR). W ramach czterech osi priorytetowego programu operacyjnego „RYBY 2007–2013” LGR mogłaby wnioskować o duże środki na rozwój swego obszaru. Po analizie założeń programu uczestnicy spotkania wyrazili zainteresowanie tą inicjatywą. W najbliższym czasie zostaną podjęte ostateczne decyzje o utworzeniu stowarzyszenia.

W ramach programu „RYBY” będzie można pozyskać środki m.in. na: poprawę dostępu do internetu, na poprawę funkcjonowania transportu publicznego, na rewitalizację miejscowości, w tym – remonty, chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych, terenów zielonych, parków i miejsc wypoczynku, remonty lub wyposażanie budynków i obiektów publicznych pełniących funkcje społeczno-kulturalne, sportowe, rekreacyjne, związane z pomocą społeczną lub ochroną zdrowia, remonty, odbudowę lub modernizację budynków i obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub objętych wojewódzką ewidencją zabytków. 

Można także finansować organizowanie zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, rozwijających ich zainteresowania i talenty, promocję obszaru objętego strategią, budowę małej infrastruktury turystycznej, budowę i modernizację obiektów służących do prowadzenia działalności gospodarczej, poprawę drożności szlaków wodnych, oczyszczanie i odmulanie cieków wodnych i wiele innych.


Okładka najnowszego numeru Gazety Obornickiej

Sprzedam
piętro domu

w Kowanówku
120 m2, garaż, 
budynek gospodarczy, działka, 
ogrzewanie gazowe,
osobne wejście.
tel. 501 546 289

Sprzedam działkę
Kowanowo k/Obornik
o pow. 1574 m2
woda, kanalizacja, prąd
tel. 604 437 643
tel. 607 824 436


TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!


Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.