Strażackie rozrachunki

RYCZYWÓŁ. Na terenie gminy Ryczywół przeprowadzane są zebrania w jednostkach OSP. Do chwili obecnej zarządy OSP w Lipie, Skrzetuszu, Piotrowie, Gorzewie i Ryczywole na swoich zebraniach przedstawiły stan organizacyjny jednostek, działalność prewencyjną i operacyjną oraz sprawy gospodarcze a także sportowo-wychowawcze. Z dyskusji nad sprawozdaniami wynika, że członkowie jednostek największą uwagę, przywiązują do działalności operacyjnych, szkoleniowych i spraw gospodarczych. Najbardziej profesjonalną działalnością mogą się pochwalić jednostki OSP w Ryczywole i Lipie, ponieważ jako jedyne na terenie gminy funkcjonują w Krajowym Systemie Ratownictwa.

Ze sprawozdania zarządu OSP Ryczywół wynika, że w roku 2004 jednostka brała udział w 36 akcjach ratowniczo-gaśniczych w tym w 17 pożarach i 19 miejscowych zagrożeniach. Podczas zebrania strażacy wnioskowali o naprawę dachu na starej części remizy, naprawę zbiornika wodnego, uruchomienie drugiej syreny na terenie miejscowości, zakup sprężarki oraz mundurów wyjściowych dla pocztu sztandarowego.

Podobne artykuły