Stokłosa do Ryczywołu

RYCZYWÓŁ. Gmina Ryczywół korzysta z usług zakładu utylizacji padliny znajdującego się w Jezuickiej Strudze. Od 1 grudnia 2004 roku zakład zaprzestał pobierania opłat od rolników za odbiór i likwidacją zwłok przeżuwaczy i trzody chlewnej z terenu gminy.

W ostatnim tygodniu grudnia do Urzędu Gminy w Ryczywole, wpłynęła oferta z Farmutilu senatora Stokłosy, dotycząca utylizacji odpadów zwierzęcych. Farmutil zobowiązał się odbierać padlinę z indywidualnych gospodarstw rolnych znajdujących się na terenie gminy Ryczywół, nie pobierając za to żadnych opłat od rolników i gminy. Zdaniem wójta Gacka oferta Farmutilu jest bardzo interesująca, pod warunkiem zawarcia z góry umowy wieloletniej.

Podobne artykuły