Starosta podpisała umowę na projekt przebudowy ulicy Czarnkowskiej w Obornikach

Starosta podpisała umowę na projekt przebudowy ulicy Czarnkowskiej w Obornikach

OBORNIKI. Po zakończeniu budowy tzw. małej obwodnicy Obornik po byłych torach wronieckich, ulica Czarnkowska od ronda na skrzyżowaniu ulicy Juliana Kubiaka i Czarnkowskiej przez Rynek i ulicę Powstańców Wielkopolskich z mocy prawa stała się droga powiatową.

Zaraz po przejęciu ciągu komunikacyjnego w starostwie rozpoczęto planowanie jej przebudowy. Współfinansowanie inwestycji zaproponował burmistrz Tomasz Szrama, a miejscy rajcy podjęli specjalną ku temu uchwałę. Decyzją radnych zostało przekazanych powiatowi 250 tys. zł na projekt przebudowy ulic oraz budowę biegnącej wzdłuż nich ścieżki pieszo-rowerowej.

W ubiegłym tygodniu w starostwie powiatowym została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznej.

Za projekt odpowiedzialna będzie firma DROMAX z Poznania. Koszt wykonania projektu to ponad 300 tys. zł, a 81,5 proc. całkowitej wartości zadania to wkład gminy Oborniki, pozostałą część tj. 56.889 zł pokryje powiat.

Władze powiatu mogły wcześniej przekazać przedmiotowy ciąg dróg gminie, jednak w staraniach o dofinansowanie tej inwestycji gmina może liczyć na maksimum 50% dofinansowanie z zewnątrz, a powiat nawet na 80%, co jest różnicą niebagatelną wobec ceny tak rozległej inwestycji.

Nie ma wątpliwości, że taki układ może być realizowany jedynie przy dobrej współpracy obu samorządów i ogromnej dozie wzajemnego zaufania.

Potwierdził to burmistrz Tomasz Szrama słowami: Ta inwestycja to kolejny przykład dobrej współpracy samorządów – gminnego i powiatowego, a Zofia Kotecka dodała: Ciąg ulic Czarnkowska, Rynek i Powstańców Wielkopolskich, to jeden z głównych szlaków komunikacyjnych Obornik. Naszym wspólnym celem z gminą Oborniki jest jak najdalej idące przekształcenie tej drogi z tranzytowej na lokalną, jedynie z warunkowym dopuszczeniem ciężkiego ruchu w przypadku konieczności dojazdu do posesji. Na przebudowę ciągu tych ulic mieszkańcy Obornik czekają od lat.

Przed projektantem trudne zadanie, bowiem oczekiwania są bardzo duże, oprócz usprawnienia ruchu także włączenie się w ciąg ścieżek pieszo-rowerowych oraz kładka nad rzeką Wełną. – Mam nadzieję, że przy realizacji tej kolejnej wspólnej inwestycji z powiatem Obornickim nie napotkamy na żadne niespodziewane przeszkody i sprawnie przeprowadzimy tę inwestycję – dodał burmistrz.

Podobne artykuły