Społeczny Rzecznik Praw Dziecka

Społeczny Rzecznik Praw Dziecka

OBORNIKI. Rzecznictwo Praw Dziecka jest zadaniem statutowym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.
Sama tradycja wywodzi się z pracy tzw. opiekuna indywidualnego, działającego w środowisku dziecka.
Od 2000 roku Zarząd Główny TPD, wykorzystując wcześniejsze doświadczenia, rozpoczął pracę nad reaktywowaniem rzecznictw praw dzieci.

Rzecznicy działają wg programu pod nazwą „Rzecznik praw dziecka TPD”, tworząc społeczną sieć rzecznictwa praw dziecka w Polsce.

Osoby pełniące tę funkcję są rekomendowane przez właściwe im Zarządy TPD i charakteryzują się nieposzlakowaną opinią zawodową, znajomością praw dziecka, doświadczeniem zawodowym w pracy z najmłodszymi, a przede wszystkim wrodzoną troską o dobro dzieci i wrażliwością na ich krzywdę. Reprezentują oni i stoją na straży respektowania praw najmłodszych obywateli Polski.

W imieniu Zarządu Wielkopolskiego Oddziału Regionalnego prezes Jan Waligóra rekomendował w naszym regionie na tę funkcję Grażynę Surmę – prezes oddziału TPD w Obornikach.

Podobne artykuły