Śnieżycowy Jar po nowemu

Śnieżycowy Jar po nowemu

OBORNIKI, STARCZANOWO. Przełom zimy i wiosny tradycyjnie oznacza budzenie się do życia „Śnieżycowego Jaru”. To florystyczny rezerwat przyrody, założony na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego w 1975 roku dla ochrony jednego z nielicznych w Wielkopolsce i w ogóle na niżu polskim stanowiska śnieżycy wiosennej (Leucojum vernum).

Położony w leśnictwie Starczanowo pod Murowaną Gośliną od lat cieszy się wielkim zainteresowanie turystów. W momencie apogeum kwitnienia można tam podziwiać piękne dywany kwiatowe.

Kiedy w tym roku to miejsce będzie najpiękniejsze? To już zależy od sił natury. Długo utrzymujące się chłody spowodowały, że śnieżyca dopiero rozpoczęła wegetację – informuje Nadleśnictwo Łopuchówko. Późniejsze ocieplenie spowodowało pojawienie się pąków i początek rozkwitu amarylisowatych śnieżyc.

Leśnicy przypominają, że rezerwat przyrody „Śnieżycowy Jar” można odwiedzać wyłącznie w wyznaczone weekendy, ponieważ jest on w całości położony na terenie Poligonu Wojskowego Biedrusko, na który obowiązuje bezwzględny, stały zakaz wstępu.

W tym roku, ze względu na sytuację pandemiczną wprowadzono ważną zmianę.

Na ścieżce turystycznej w rezerwacie oraz będącej jej częścią kładce widokowej ustalony zostaje ruch jednokierunkowy, tym samym wejście do rezerwatu możliwe będzie wyłącznie od jego południowej części. Kierunek dotarcia do wejścia oraz kierunek ruchu w samym rezerwacie zostaną odpowiednio i czytelnie oznakowane. Ponadto należy pamiętać o zakrywaniu ust i nosa oraz zachowywaniu dystansu społecznego, co jest novum w dotychczasowych wiosennych odwiedzinach w Jarze.

Podobne artykuły