Sezon tuż, tuż…

ROGOŹNO. W piątkowe popołudnie w świetlicy Klubu Żeglarskiego Kotwica odbyło się walne zebranie członków klubu, na które przybyło kilkudziesięciu żeglarzy.

Delegatów przywitał członek Zarządu Roman Dybek, prosząc jednocześnie o powstanie, by minutą ciszy uczcić pamięć zmarłego papieża „wodniaka” Jana Pawła II. Zgromadzeni na sali delegaci wybrali na przewodniczącego zebrania Romana Dybka, a funkcję sekretarza powierzyli Przemysławowi Malinowskiemu, który przedstawił następnie sprawozdanie z działalności klubu w 2004 roku. Wyremontowano kapitanat, bosmanat, przeprowadzono remont kapitalny świetlicy szkoleniowej. Wymieniono instalację elektryczną, zakupiono piec do ogrzewania i samochód marki „żuk” wraz z instalacją gazową. Ponadto ukończono remont „fina”, klub kupił 5 kajaków turystycznych, „ca deta” oraz rozpoczęto remont jachtu klasy „omega”. Dodatkowo kupiliśmy flagi, wyposażyliśmy poczet sztandarowy w nowe mundury oraz odnowiliśmy ścianę frontową świetlicy – wymieniał Przemysław Malinowski.

Przypomnijmy Czytelnikom (pisa liśmy o tym w ubiegłym roku), iż we wrześniu 2004 roku radni Rady Miejskiej wraz z burmistrzem spotkali się na terenie Kotwicy, aby obejrzeć hale i pomieszczenia po dawnej Szkole Zawodowej. W lutym 2005 roku podczas sesji uchwalono, że teren wraz z budynkami zostanie wydzierżawiony klubowi, choć burmistrz Janus przez kilka miesięcy upierał się, by sprzedać go i na tym zarobić.

Na szczęście nie znalazł się kupiec i tak teren trafił w ręce działaczy Kotwicy. Obecnie trwają tam prace remontowe, trwa wymiana instalacji elektrycznej, okien, jednak wszystko to utrudnia brak odpowiednich nakładów finansowych.

Mieczysław Kaniewski przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która nie dopatrzyła się nieprawidłowości, po czym delegaci przegłosowali oba sprawozdania i jednogłośnie udzielili Zarządowi absolutorium.

Następnie rozpoczęła się krótka, kilkunastominutowa dyskusja. Przemysław Malinowski skrytykował młodzież twierdząc, że wyniki regatowe byłyby lepsze, gdyby więcej było treningów i zawodnicy dbaliby bardziej o sprzęt. Maciej Binek zauważył jednak, że żeglarze Kotwicy byli najlepsi w 2004 roku w okręgu pilskim pod względem sportowym. Apeluję, by nie spoczywać na laurach, bo w minionym roku Wągrowiec mocno się podciągnął – dodał M. Binek.

Bosman Antoni Łuczak zaapelował, by zarząd ustanowił trenera dla klas młodzieżowych optimist i cadet oraz żeby w tym roku zorganizowano kilkudniowy obóz dla najmłodszych. Na wniosek Romana Dybka przegłosowano podwyżkę składki członkowskiej dla osób dorosłych, która od tego roku będzie wynosić 50 zł. Na zakończenie zebrania poinformowano, że uroczyste otwarcie sezonu żeglarskiego odbędzie się we wtorek 3 maja o godz. 12.

Podobne artykuły