Sesja rady miejskiej pod znakiem pytań

Sesja rady miejskiej pod znakiem pytań

OBORNIKI. Obrady ubiegłotygodniowej sesji rady miejskiej rozpoczęto odczytaniem pisma od radnej Aleksandry Kulupy, która złożyła mandat. Po złożeniu sprawozdań przez władze gminy radni mieli możliwość zadawania pytań.

Radna Lucyna Chudzicka zadała pytanie dotyczące budynku przychodni w Popówku oraz budowy drogi Chrustowo-Lulin. Barbara Bacic-Gaertner zapytała o wiatę przy szkole w Rożnowie, której koszt przekroczył znacznie kosztorys złożony do budżetu obywatelskiego.

Prezes ZUK Sławomir Haraj wyjaśnił radnemu Henrykowi Brodniewiczowi, iż nadal spółka nie otrzymała decyzji Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, dotyczącej budowy nowego PSZOKu. Prezes PWiK Krzysztof Nowacki wyjaśnił natomiast, iż zmiany taryf wody możliwe będą po akceptacji złożonego wniosku.

Radna Beata Matelska zapytała o zmiany w okręgach wyborczych. Burmistrz wyjaśnił, że zmiany konieczne są w związku z migracją ludności. Mieszkańcy Gołaszyna, w związku ze znacznym wzrostem liczebności Bogdanowa (gdzie wcześniej mieściła się ich komisja), musieli w ostatnich wyborach głosować w Łukowie, co było niezwykle trudne logistycznie. Aktualnie trwają prace, pozwalające na utworzenie osobnej komisji dla mieszkańców Gołaszyna. Zmiany konieczne są również w obszarze tzw. starego i nowego miasta.

Wiele miejsca w czasie sesji zajęły aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz przyjęcie Planu Zrównoważonej Mobilności dla Metropolii Poznań do 2040 roku.

Podjęto również uchwały związane z gminną komunikacją, w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i dworców. Przedyskutowano międzygminnego pomiędzy gminą Oborniki a gminą Rogoźno w zakresie powierzenia organizacji publicznego transportu zbiorowego.

Podczas sesji rada uchwaliła stawki podatku od nieruchomości i od środków transportowych oraz zwolnienia z tych podatków. Podjęto również uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę do obliczania podatku rolnego.

Po kwestiach podatkowych przyszedł czas na sprawy socjalne. Rada ustanowiła gminny program osłonowy „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 oraz podwyższyła kryterium dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte tym programem. Podjęto również uchwały dotyczące ośrodków wsparcia dla seniorów pod nazwą Klub Senior+ oraz Dzienny Dom Senior+ „Jagiellonka” w Obornikach, umożliwiającą szersze aplikowanie o środki zewnętrzne.

Podjęto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Łukowo, terenów obejmujących ogrody działkowe w Obornikach oraz w rejonie ulic Komunalnej i Mostowej. Zadecydowano również o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie miejscowości Bogdanowo-Ocieszyn, wzdłuż drogi krajowej.

Podjęto również uchwałę w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego na rozstrzygnięcie wojewody zmieniające uchwałę w sprawie powierzenia PWiK. obowiązkowego zadania własnego gminy Oborniki oraz upoważnienia Zarządu spółki do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.


Okładka najnowszego numeru Gazety ObornickiejBIURO RACHUNKOWE
Oborniki ul. Obrzycka 21
tel. 061/29-66-682, 602 130 147
Prowadzi:
księgi handlowe
księgi przychodów 
i rozchodów
rozliczenia 
z Urzędem Skarbowym
wynagrodzenia 
i rozliczenia ZUS
wyprowadzanie zaległościUSŁUGI TRANSPORTOWE
do 1,5 tony
z paką otwartą
tel. 697 300 576TANI WĘGIEL
PROMOCJA

Skład opału w Rożnowie poleca:
– Węgiel Kamienny Kostka
LUZ 1700 zł/t
– Węgiel Kamienny Orzech
Worki LUZ 1450 zł/t
– Ekogroszki Węgla Kamiennego Worki LUZ 1400 zł/t
– Miał z Groszkiem Luz
Ekogroszek składujemy w suchym, zamkniętym pomieszczeniu
Rożnowo ul. F. Mickiewicza 5
CENY PROMOCYJNE!!
Nie przepłacaj! Zadzwoń!
Tel. 502 612 399 lub 600 371 366
Transport powyżej 1 tony na terenie gmin 
Oborniki, Rogoźno i Ryczywół GRATIS!Układanie parkietów, podłóg i paneli,
cyklinowanie, polerowanie bezpyłowe
Oborniki tel. 669 934 242


REDAKCJA

Gazeta Powiatowa Ziemia Obornicka. Tygodnik Informacyjny, Kulturalny i Społeczny. Ukazuje się w każdy wtorek od 1991 roku. Wydawca: Handel-Druk-Kolportaż. ISSN 1427-5848.

Reklamy i ogłoszenia
Dorota Misiorna: tel. 660 875 525, dorota@oborniki.com.pl.

Zastępca redaktora naczelnego:
Czesław Kiwertz, tel. 605 731 021, kiwertz@oborniki.com.pl.

Redaktor naczelny: Marek Misiorny,
tel. 517 146 753.

Mail do redakcji: gazeta@oborniki.com.pl.